Hoppa till huvudinnehåll

Raseborgs nya stadsdirektör tar inte motorcykeln till jobbet

Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist.
Ragnar Lundqvist vill vara synlig och behandla stadsdelarna i Raseborg jämlikt. Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist. Bild: Marica Hildén / Yle västnyland,Raseborg

Ragnar Lundqvist har i Raseborg blivit känd som motorcykelkille. Vi lär knappast ändå se honom komma körande på sin Harley när han är på väg på officiella stadsdirektörsuppdrag.

- Jag kom inte med motorcykel. Jag har en del uppdrag här i dag så jag måste ha andra kläder än läderkläder, säger han när han besöker Yle Västnyland.

På fredag (1.9) börjar allvaret för Ragnar Lundqvist. Då kan han officiellt titulera sig som Raseborgs stadsdirektör. Men han avslöjar att han har tjuvstartat lite.

- Jag var första gången på mitt kontor på stadshuset på fredagen. Hela den här veckan har jag varit på kontoret. Vi hade också en utbildningsdag för ledarna i Raseborg i går (29.8).

Lundqvist har också deltagit i en del kvällsmöten, men bara som observatör eftersom han officiellt ännu inte är stadsdirektör.

Man bör ju sträva efter att leda med morot. Eventuellt är det någon gång också nödvändigt att utnyttja piskan.

Du ska leda nästan 2 000 människor. Vilken är din ledarskapsstrategi?

- Stadsdirektören är ju ansvarig för den operativa ledningen, men man agerar ju inte ensam. Det finns ju sektorchefer, avdelningschefer och enhetschefer.

Lundqvist poängterar vikten i att alla drar åt samma håll.

- Jag ska vara en katalysator och leda staden på det sättet. Till stadsdirektörsrollen hör ju också att vara beredare och föredragande för styrelse och för fullmäktige.

Ska du leda med piska eller morot?

- Man bör ju sträva efter att leda med morot. Eventuellt är det någon gång också nödvändigt att utnyttja piskan.

Man kan tycka att transparens och öppen kommunikation är något av en trend i samhället i dag och det är också något Lundqvist talar varmt för.

- Jag ska nu diskutera med en del chefer och ledare i Raseborg. Jag har tänkt att jag åker till dem, där de har sina kontor. Jag ska vara synlig. Det är det jag eftersträvar.

Raseborg 2020 ska slutföras

Under Tom Simolas första tid som stadsdirektör kastade han alla bollar upp i luften och satsade sedan stort på att driva igenom åtgärdsprogrammet Raseborg 2020.

Lundqvist konstaterar att en del av det som beslöts 6.6.2016 har förverkligats och en del är under förverkligande.

Han lyfter upp skolnätet som en av de saker som inte har förverkligats.

- Nu är det ju ett besvär som föreligger. Så har det ju beslutats att man ska utreda vidare ett antal skolor. Nu är det ju ny bildningsnämnd, ny styrelse och nytt fullmäktige. Det kan ju hända att man öppnar den diskussionen igen.

Ny strategi

Under hösten kommer också en ny strategi för Raseborg att vara på agendan.

- Vi ska sitta ner och fundera vad vi kan göra och vilka åtgärder vi bör ta för att rida på det nationella uppsvinget. Det är ju fråga om att vi måste skapa jobb i staden, att få företag att expandera eller nya företag att etablera sig.

Lundqvist hoppas på nya invånare i Raseborg som eventuellt kan jobba i huvudstadsregionen.

- Då måste kommunikationerna dit fungera. Vi har ju också snackat mycket om kabeln som landar i Hangö. Den borde ju både Hangö och Raseborg kunna utnyttja.

Hur mycket kan en människa, en stadsdirektör, påverka en stad?

- Man ska ju försöka driva det operativa åt ett håll. Där kan man i egenskap av stadsdirektör ha ett visst inflytande. I stora beslut är det ju stadsstyrelsen och fullmäktige som beslutar. Man kan ju föreslå och så beslutar de förtroendevalda hur man går vidare.

Det är ju inte alltid möjligt att allt som fås i Ekenäs också ska fås i Karis. I andra fall är det ju så att det man får i Karis får man inte i Ekenäs.

Stadsdelarna ska behandlas rättvist

Raseborgs stad är rätt så ung och fortfarande upplever många att det fortfarande inte finns ett förenat Raseborg utan att stadsdelarna tävlar med varandra.

Hur kan du Ragnar Lundqvist jobba för att förena de olika stadsdelarna i Raseborg?

- För det första så arbetar ju tiden för att Raseborg blir mer förenat. Sedan ska man ju handla i stadens saker på ett objektivt och rättvist sätt. Det är ju inte alltid möjligt att allt som fås i Ekenäs också ska fås i Karis. I andra fall är det ju så att det man får i Karis får man inte i Ekenäs. Man måste ju då försöka få invånarna att inse att med de knappa resurser som vi har så måste vi prioritera. Men i det långa loppet så ska det ju vara rättvist.

På jakt efter lägenhet

Lundqvist bor i Lovisa men letar för tillfället efter en lägenhet i Raseborg. Han hoppas att han hittar en två- eller trerummare på gångavstånd från stadshuset.

- Åtminstone ett år framåt kommer jag och min fru att vara särbo. Hon är lärare och har förbundit sig att jobba där det här läsåret. Sedan får vi se hur vi gör.