Hoppa till huvudinnehåll

Slaget från Vasa stadsfjärd: Upphängda skarvar och revolterande naturskyddare

Skärgårdsbor och fiskare har med växande frustration tvingats följa skarvens framfart. Varför har myndigheterna inte velat ta i det här problemet? Det frågar vi dagens debatt.

Skarvstammen har vuxit kraftigt de senaste åren men ute i skärgården är upplevelsen att åtgärderna för att begränsa skarvstammen har varit otillräckliga. Här får du ett faktapaket om skarven.

På kort sikt är förödelsen stor. Men när skarvarna försvinner omvandlas ammoniaken till nitrat som fungerar som gödsel och ön återfår snabbt sin växtlighet.

En reaktion på myndigheternas upplevda flathet är att skarvens häckning har störts på många håll och det rapporteras också om direkt tjuvjakt. Det senare manifesteras till exempel i de två döda skarvar som har hängts upp i vägskyltar i Österbotten den här sensommaren.

Det finns två sätt att se på skarvarna och deras framfart. På kort sikt är förödelsen stor. Skarvkolonier tar ofta helt över små öar. De här holmarna och grynnorna utmärks av döda träd och brist på annan växtlighet.

Men när skarvarna försvinner omvandlas ammoniaken till nitrat som fungerar som gödsel och ön återfår snabbt sin växtlighet.

En reaktion på myndigheternas upplevda flathet är att skarvens häckning har störts på många håll och det rapporteras också om direkt tjuvjakt

Regionala skarvarbetsgruppen har haft interna problem. Bland annat har naturskyddsorganisationen Natur och Miljö lämnat gruppen.

Är det alls möjligt att nå konsensus i skarvfrågan? Om myndigheterna inte tar i ett problem tar folk lagen i egna händer?

Regionala skarvarbetsgruppen har haft interna problem. Bland annat har naturskyddsorganisationen Natur och Miljö lämnat gruppen.

Läs mera:

Skarven - fågeln som skiter ammoniak

Först de dåliga nyheterna: skarvarna skiter ammoniak och dödar allt liv på de öar där de slår sig ner. Sen de goda nyheterna: den dag då skarvarna försvinner omvandlas ammoniaken till nitrat som fungerar som gödsel och öarna återfår snabbt sin växtlighet.

Läs också