Hoppa till huvudinnehåll

Avtal sätter käppar i hjulet för närproducerat i Borgå centralkök

En färg med potatis.
En färg med potatis. Bild: Mostphotos skördearbete,maträtter,potatis,grönsaker,råvaror,kolhydrater,farmer,jordbruk

Det nuvarande avtalet med Kuntahankinnat gör det svårt för lokala aktörer att uppfylla kraven.

Kvinnoparlamentet i Borgå har i ett Facebookinlägg bett matproducenter i regionen att ta kontakt för att diskutera möjligheter att leverera råvaror till det nya centralköket.

Stadsfullmäktige i Borgå ska diskutera användningen av närproducerat i centralköket under sin aftonskola den 6 september.

Anette Karlsson (SDP) har hand om kommunikationen med producenterna.

– Vi har varit i kontakt via telefon och i måndags publicerade vi Facebookinlägget. Vi vill ha en klar helhetsbild över vad producenterna kan leverera och öppna en dialog mellan oss och dem.

En långsam process

Förhoppningen är att under en längre period kunna övergå till att åtminstone en del av de råvaror som det nya centralköket i Borgå använder ska produceras i närregionen.

– Det kommer säkert vara lite av ett evighetsprojekt eftersom man alltid kan förbättra någonting. Men första steget borde tas inom de närmaste åren så att vi vet om det finns producenter som är intresserade och har kapacitet, säger Karlsson.

Enligt Karlsson kan man senare utöka till andra råvaror om man vet att det fungerar med någon produkt.

Diskussionen om närproducerad mat i centralköket togs ursprungligen upp i en motion av Mikaela Nylander (SFP).

I den föreslogs det att staden ska utreda fördelar och nackdelar med att köpa in närproducerad mat.

Avtalet förhinder för mindre odlare

En av stötestenarna är att inköpen måste hållas inom ramarna för avtalet med Kuntahankinnat, som staden använder sig av för upphandling av livsmedel.

Roger Nyqvist som är vd för Borgå potatis säger att det är just det här avtalet som sätter käppar i hjulet för att lokala producenter ska kunna leverera till staden.

– Borgå var själv med bland de kommuner som hårt förde fram ett sådant här avtal. Tanken är att alla landets kommuner ska kunna gå med i samma avtal, säger Nyqvist.

Nyqvist säger ändå att det betyder att en producent som levererar till Borgå också måste kunna leverera till Seinäjoki om de vill ha samma produkt.

– Det här avtalet har gjort att ingen ort kan få närproducerad mat till sina centralkök.

Produkter ska förädlas innan leverans

Nyqvist säger att det finns tillräckligt stor produktion bland de lokala producenterna för att täcka Borgås behov.

Avtalet och kraven på förädling från tjänstemännens sida gör det svårt att leverera.

– Det finns åsikter bland tjänstemännen om hur mycket produkterna ska vara förädlade som gör det svårt för mindre producenter. Potatisen ska till exempel vara skalad eller förkokt om den levereras till daghem eller äldreboenden.

Han tror ändå att om Borgå skulle gå in för att satsa på lokalproducerat skulle det löna sig att investera i maskineri för att exempelvis skala stora mängder potatis.

– Sådant fanns på orten på den tiden då det var lokala producenter som levererade till skolorna.

Borgå kan bli trendsättare

Anette Karlsson vill att Borgå ska vara med och starta trenden med närproducerat i många kommuner.

– Vi beslutsfattare i Borgå kan ta första steget för att få mer närproducerad mat i skolor och daghem.

Läs också