Hoppa till huvudinnehåll

Budgetförslaget färdigt - familjeledigheterna förnyas, inkomstskatten sänks, spriten blir dyrare

Petteri Orpo, Juha Sipilä och Sampo Terho presenterar budgetförslaget.
Petteri Orpo, Juha Sipilä och Sampo Terho presenterar budgetförslaget. Bild: Lehtikuva Juha Sipilä,Petteri Orpo,Sampo Terho,Regeringen Sipilä

Regeringen har kommit överens om budgeten för 2018. Budgetförslaget syftar till att minska på skuldsättningen och förstärka de offentliga finanserna.

Statsminister Juha Sipilä (C) säger att regeringen håller fast vid målsättningen att stävja att skuldsättningen och balansera den offentliga ekonomin.

- Nu är det viktiga att den goda utvecklingen inom sysselsättningen fortsätter, säger Sipilä.

Samtidigt påminner Sipilä om att Finland har ett "förlorat årtioende" bakom sig. Nu gäller det att ta igen det man förlorat under de dåliga åren.

Reform av familjeledigheterna inleds

Sipilä berättar att regeringen kommer att sätta igång med en reform av familjeledigheterna i samarbete med arbetsmarknadsparterna.

Reformen ska träda i kraft i början av 2019, det vill säga under den pågående regeringsperioden.

Målet med reformen är att öka på sysselsättningsgraden.

Lägre dagvårdsavgifter för många familjer

Regeringen går också vidare med sänkningen av dagvårdsavgifterna för små- och medelinkomsttagare.

Från och med 2018 höjs syskonrabatten till 50 procent, samtidigt som 6 700 nya familjer kommer att omfattas av kostnadsfri dagvård.

Vidare reserverar regeringen fem miljoner euro för ett försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar under perioden 2018-2019.

Inkomstbeskattningen lindras med 270 miljoner

Inkomstbeskattningen lindras med 270 miljoner euro. Sänkningen kommer att gälla samtliga inkomstklasser.

Däremot kommer gränsen för den så kallade solidaritetsskatten inte att höjas från nuvarande 72 000 euro.

Sänkningen av inkomstskatten kommer att finansieras med hjälp av höjd skatt på alkohol och cigaretter.

Finansminister Petter Orpo (Saml) är nöjd med skattesänkningarna. Han hoppas att det här bäddar för måttliga uppgörelser under höstens arbetsmarknadsförhandlingar.

Mer resurser till terrorbekämpning

Orpo säger att den misstänkta terrorattacken i Åbo kommer att avspegla sig på polisens resurser.

I budgetförhandlingarna kom man överens om tilläggsanslag på 17 miljoner för polisen, Skyddspolisen och Justitieministeriet.

Om man räknar in besluten från vårens rambudget så kommer polisens anslag att öka med 44 miljoner euro nästa år. Skyddspolisens anslag ökar med 6 miljoner.

Regeringen kommer också att se över terrorlagstiftningen i syfte att ge myndigheterna redskap för att förebygga terrorangrepp.

Terho: Regeringen visar handlingskraft

Blå framtids budgetförhandlare, kultur- och Europaminister Sampo Terho, säger att budgetförslaget visar på handlingskraft från regeringens sida.

- Det nuvarande regeringen är den enda som kan fatta de nödvändiga besluten.

Terho välkomnar också tilläggsanslagen till den inre säkerheten och reformen av familjeledigheterna. Han betonar att det också i fortsättningen ska vara möjligt att vårda under tre år gamla barn hemma.

- Vi kommer att förenkla modellen, men familjernas valfrihet påverkas inte.

De offentliga finanserna förstärks, skuldsättningen minskar

Finansminister Petteri Orpo (Saml) säger att utsikterna för ekonomin är goda just nu. Den tillväxt vi bevittnar är mer än en temporär spurt, menar ministern.

Tillväxten innebär att Finland har möjlighet att balansera de offentliga utgifterna, säger Orpo.

Slutsumman för budgeten går på 55,7 miljarder euro. Det här innebär att nästa års budget är lika stor som budgeten för i år.

Den goda ekonomiska utvecklingen gör det möjligt att stävja skuldsättningen, i enlighet med regeringsprogrammet. Trots detta ökar skuldsättningen med 3 miljarder euro nästa år.

Sammanlagt ökar statsskulden till 110 miljarder euro nästa år.