Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingkvoten höjs inte trots förhoppningar: "Visst är det en besvikelse"

Nairobi är en otrygg stad för flyktingar
Nairobi är en otrygg stad för flyktingar Bild: Yle / Antti Lempiäinen dok

Finlands flyktingkvot bibehålls vid nuvarande 750 personer. Trots förhoppningar om en generösare kvot går regeringen inte in för en höjning nästa år.

Inrikesminister Paula Risikkos specialmedarbetare Tiina Rytilä bekräftar till Svenska Yle att en höjning av flyktingkvoten inte ingår i regeringens budgetförslag.

Tidigare har bland andra Risikko och hennes partikollega finansminister Petteri Orpo (Saml) flaggat för en höjning av kvoten till 1 050. Höjningen av flyktingkvoten ingick också i Inrikesministeriets budgetförslag för 2018.

Statsminister Juha Sipilä C har sagt att han är redo att höja flyktingkvoten förutsatt att man enas om en europeisk helhetslösning för flyktingmottagandet.

Däremot har Blå framtid kategoriskt motsatt sig en höjning av flyktingkvoten.

Regeringen räknar med 7 000 asylsökande

Man uppskattar att 7 000 nya asylsökande kommer att anlända till Finland nästa år. Det är lika många som i år.

Regeringen har som mål att förkorta behandlingstiderna för asylärenden. För det här ändamålet får Högsta domstolen tilläggsanslag på 1,5 miljoner och förvaltningsdomstolarna tilläggsanslag på 2,2 miljoner euro.

Vidare föreslår regeringen en halv miljon i tilläggsfinansiering för asylsökandenas rättshjälp.

- Det ligger både i asylsökandenas och statens intressen att asylbesvär behandlas inom en rimlig tid. En snabb behandling av ärendena bidrar till att minska förläggningarnas kostnader och förbättra säkerheten, säger justitieminister Antti Häkkänen (Saml) i ett pressmeddelande.

Förväntningarna om höjning kom på skam

Verksamhetsledaren för Finlands flyktinghjälp Annu Lehtinen är besviken över regeringens beslut.

Hon hade hoppats att kraven på en höjd kvot hade uppmärksammats av regeringen.

- Visst är det en besvikelse. Via flyktingkvoten kan vi på ett säkert sätt omplacera människor som beviljats internationellt skydd.

Lehtinen uppmanar beslutsfattarna att ta exempel från de nordiska grannländerna, där flyktingkvoten är betydligt högre än Finlands.

- För tillfället är Finlands flyktingkvot anspråkslös i jämförelse med Norges och Sveriges.

Kl. 17:12: Artikeln har kompletterats med minister Häkkänens kommentar. Kl: 17:59: Artikeln har kompletterats med kommentar från Finlands flyktinghjälp.