Hoppa till huvudinnehåll

Mest gnäll om oljud och ofog i tryggaste områdena - visar undersökning av FB-grupper

kvinna surfar på nätet
Så gott som varje stadsdel i Helsingfors har en egen grupp på Facebook. Gruppen kan ha några hundra medlemmar eller över tiotusen. kvinna surfar på nätet Bild: Mikael Crawford/yle facebook

Påpekanden om oljud och ofog i grannskapet är vanligast i Facebooks stadsdelsgrupper i norra Helsingfors. Det här visar en undersökning som har gjorts vid Helsingfors stad. Undersökningen lyfter fram att i de stadsdelar som anses tryggast rapporteras mest om irriterande element i grannskapet.

Nästan alla stadsdelar i Helsingfors har en egen Facebookgrupp där gruppmedlemmarna bland annat berättar om upphittade saker, bortsprungna husdjur, kommande evenemang och oljud i grannskapet.

I en undersökning som har gjorts vid Helsingfors stadskansli har forskaren Matti Autio undersökt hur stadsdelarnas Facebookgrupper dels gynnar den sociala gemenskapen och dels stärker den sociala kontrollen.

Vart tredje inlägg handlar om ofog och störningar

Forskaren har kodat alla inlägg utgående från om inlägget gjorts för att hjälpa medmänniskor eller för att påpeka irriterande element i grannskapet, det vill säga utöva social kontroll.

Det som irriterar kan vara oljud, nedskräpning, trafik eller ofog.

I de stadsdelsgrupper där den sociala kontrollen var strängast handlar vart tredje inlägg om störande element medan bara omkring vart tionde inlägg i andra Facebookgrupper handlar om det här.

Undersökningen visar att den sociala kontrollen är strängast i stadsdelsgrupperna i norra Helsingfors, som Parkstad, Skomakarböle och Baggböle. Också stadsdelsgruppen i Tammelund i östra Helsingfors skiljer sig från näromgivningen när det gäller social kontroll. Enligt undersökningen finns det också mer social kontroll i Facebookgrupperna i västra Helsingfors än i östra Helsingfors. I västra Helsingfors märks Sockenbacka som ett område där den sociala kontrollen är sträng.

Minst social kontroll är det i Facebookgrupperna i Berghäll och Mellungsbacka.

Strängast social kontroll i småhusområden

Undersökningen visar att i de stadsdelar som anses tryggast (enligt en annan undersökning) är den sociala kontrollen också strängast på Facebook.

Undersökningen visar också att områden med den strängaste sociala kontrollen ofta är småhusområden. I höghusområden handlar stadsdelens Facebookgrupp däremot mer om att bygga upp den sociala gemenskapen.

Orsaken till det här är enligt undersökningen att det i höghusområden finns ett organ som har ansvar för att problem åtgärdas. Det vill säga bostadsaktiebolaget, disponenten eller i hyreshus en boendekommitté.

I småhusområden finns inte motsvarande organisation. I de här områdena, som ofta är välbärgade, äger invånarna i allmänhet sin bostad och är väldigt motiverade att hålla koll på omgivningen.

40 FB-grupper undersöktes

För att gå med i en viss stadsdels Facebookgrupp behöver man ändå inte bo i stadsdelen, men i undersökningen lyfts fram att de som deltar i diskussionen i en viss stadsdels Facebookgrupp sannolikt också rör sig just i den stadsdelen.

Undersökningen gjordes i fjol och omkring 40 Facebookgrupper undersöktes. Medlemsantalet i grupperna varierar från några hundra till över tiotusen.

Inom varje grupp kodades omkring 150 inlägg utgående från om de stärker den sociala kontrollen eller den sociala kohesionen, det vill säga kittet som ökar gemenskapen i området.

Läs mera:

Mystiska män och suspekta bilar behandlas i stadsdelarnas Facebookgrupper - polis uppmanar till eftertanke

En konstig man har setts utanför ett dagis, någon har sett ett par ungdomar skrämma en äldre kvinna, en misstänkt bil har rört sig i knutarna... Många städer och stadsdelar har egna forum på Facebook, där det förs diskussioner kring större och mindre saker som händer i hemknutarna. Riktigt ordentligt kan det ibland hetta till om det har skett ett brott, eller om folk tror att det har gjort det.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen