Hoppa till huvudinnehåll

Novia inledde studieåret på sitt nya campus – så ser det ut

Trappa i Novia i Åbo.
Novia i Åbo. Trappa i Novia i Åbo. Bild: Yle/Fredrik Häggman Yrkeshögskolan Novia,novia i åbo

I går inledde Yrkeshögskolan Novia sitt studieår, men den här gången var det inte i Rettigska tobaksfabriken som tidigare år. Under sommaren har Novia i Åbo nämligen flyttat till den så kallade Åbohanken där Handelshögskolan vid Åbo Akademi förr höll hus.

Byggnaden har under våren och sommaren renoverats, för att kunna inhysa de övningsutrymmen som praktiska ämnen som sjukvård kräver. Ytorna har piffats till, byggnaden har öppnats upp och flera väggar har rivits. Dessutom renoveras caféet på nedersta våningen.

- Men det är ingen grundrenovering, så den som har varit här förr känner nog igen sig, säger enhetschef Eva Sandberg-Kilpi.

Caféet i Novia i Åbo.
Caféet är inte ännu helt färdigt. Caféet i Novia i Åbo. Bild: Yle/Fredrik Häggman Yrkeshögskolan Novia,åbohanken

Studerande driver café

Caféet drivs i fortsättningen av företagsekonomilinjens andraårsstudenter, som också tidigare drivit café på Nunnegatan. Caféet är ännu inte helt färdigt, men under onsdagen var ändå studerandena Eyob Welander och Robin Sjöblom på plats och sålde smörgåsar och kaffe.

- Jag själv är nog väldigt positiv till flytten. Det är skönt att komma närmare universiteten och andra studerande, och så tyckte jag själv inte att det var så jättefräscht på Nunnegatan, berättar Sjöblom.

Welander och Sjöblom tror också att flytten kommer ha inverka positivt på caféföretagandet.

- Det här är större än det som fanns på Nunnegatan. Dessutom växer kundgruppen då vi kommer närmare Åbo Akademi och Åbo Universitet. Det finns bra utvecklingsmöjligheter, tror Sjöblom och Welander instämmer.

- Vi vill se till att det här blir en bra umgängesplats för gulnäbbarna direkt, säger Welander.

Robin Sjöblom och Eyob Welander.
Robin Sjölund och Eyob Welander betjänar i caféet. Robin Sjöblom och Eyob Welander. Bild: Yle/Fredrik Häggman Yrkeshögskolan Novia

Allting är ännu inte färdigt

Tidtabellen för renoveringen och flytten var knapp. Först i februari rapporterade Yle att det var klart att det blir en flytt. Eva Sandberg-Kilpi berättar att det ännu finns en del kvar att göra.

- Det är så långt färdigt att det går att köra igång verksamheten, men bland annat vad gäller datasalarna och caféet finns det ännu saker att jobba på. Dessutom återstår det att se hur skrivbordsplaneringen fungerar i praktiken.

Vilka utmaningar har den tajta tidtabellen lett till?

- Nog har den ju påverkat, även om vi har fått allt gjort. När man jobbar under press så blir saker gjorda, men det kan bli ganska stressigt så jag är väldigt imponerad av personalens tålamod, säger Sandberg-Kilpi.

Små arbetsrum blev övningslabbet Eschnerska kliniken

De största förändringarna har skett på tredje våningen. Det som tidigare var små kontor har fått ge vika för sjukskötar- och hälsovårdarutbildningens övningslabb Eschnerska kliniken, socionomstudenternas klinik och de så kallade digirummen, där

Lektor Minna Syrjäläinen-Lindberg, som är utbildningsansvarig för sjukskötar- och hälsovårdarlinjerna är nöjd med förändringarna.

- Det ser riktigt bra och fungerande ut ur ett utbildningsmässigt perspektiv. Det liknar mer en campusmiljö nu, eftersom det är mer öppet. Vi har den stora aulan, caféet och fler mötespunkter samtidigt som vi är närmare ÅA och Åbo Universitet. Jag tror det blir ett annat campustänk på grund av det.

Eva Sandberg-Kilpi håller med.

- På Nunnegatan såg jag rätt lite av studenterna och personalen, men här springer vi på varandra hela tiden. Man blir mer lättillgänglig då. Dessutom är det här huset byggt för undervisning, för hur charmigt Rettigska än är så var det inte optimalt för oss.

Minna Syrjäläinen-Lindberg förevisar dockor.
Minna Syrjäläinen-Lindberg förevisar övningsdockor i Eschnerska kliniken. Dockor från 60-talet finns fortfarande kvar. Minna Syrjäläinen-Lindberg förevisar dockor. Bild: Yle/Fredrik Häggman Yrkeshögskolan Novia
Digirum i Novia i Åbo.
Eva Sandberg-Kilpi i ett så kallat digirum på tredje våningen. Här ska distanskurser kunna hållas. Digirum i Novia i Åbo. Bild: Yle/Fredrik Häggman Yrkeshögskolan Novia
Korridor i Novia i Åbo.
Väggarna mellan de små kontorsrummen har rivits, men som arkitektonisk detalj ska de obrukbara dörrarna finnas kvar. Korridor i Novia i Åbo. Bild: Yle/Fredrik Häggman Yrkeshögskolan Novia

Mindre utrymme innebär utmaningar

Byggnaden på Henriksgatan är mindre till ytan än tobaksfabriken. Det har inneburit logistiska utmaningar i planeringen.

- Schemaläggningen måste fungera. Vi måste använda utrymmena mer effektivt och undervisa måndag till fredag, kanske också på lördagar. Vid behov kan vi också använda Åbo Akademis utrymmen. Dessutom måste praktikperioderna planeras noggrant så att alla inte har praktik samtidigt, berättar Syrjäläinen-Lindberg.

Men det uppstår inga större problem?

- Det är lite utmanande att hitta mindre rum för till exempel individuella samtal, såna finns det inte många av. Det är nånting som vi får fundera på, om vi kanske testar att skypea med studerande eller nåt i den stilen.

Positiv respons från studerande

Både Sandberg-Kilpi och Syrjäläinen-Lindberg menar att studenterna generellt har välkomnat flytten till Henriksgatan.

- Hittills har det varit positivt. Jag pratade med två studenter som tyckte att det blir spännande att komma närmare ÅA och att vi blir en i gänget så att säga, berättar Sandberg-Kilpi.

- Jag har hört sjukskötarstuderande klaga på att tobaksfabriken kändes lite föråldrad och gammalmodig. Vi kan ju inte förnya allt förstås, men vårt lager har setts över och en del är helt nytt. Det är också delvis utifrån studenternas önskemål som vi planerat det här, säger Syrjäläinen-Lindberg.

Minna Syrjäläinen-Lindberg och Eva Sandberg-Kilpi.
Minna Syrjäläinen-Lindberg och Eva Sandberg-Kilpi. Minna Syrjäläinen-Lindberg och Eva Sandberg-Kilpi. Bild: Yle/Fredrik Häggman Minna Syrjäläinen-Lindberg
Novia i Åbo.
Novias fana vajar på Henriksgatan. Novia i Åbo. Bild: Yle/Fredrik Häggman novia i åbo

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland