Hoppa till huvudinnehåll

Sjöbevakningens sommar i västra Finland: 446 uppdrag - bristande sjömanskap, navigationsfel och tekniska fel de vanligaste orsakerna

Båt som kört upp på land.
Båtolycka norr om Runsala under sista augustiveckoslutet. Båt som kört upp på land. Bild: Västra Finlands sjöbevakningssektion västra finlands sjöbevakningssektion

Västra Finlands sjöbevakningssektions enheter utförde under sommaren, från juni till augusti, 446 sjöräddnings- och assistansuppdrag på sitt ansvarsområde. Av uppdragen klassades 36 som nödläge och 295 uppdrag som alarmläge.

Handräckning gavs till andra myndigheter 368 gånger. Lyckligtvis undveks till största delen allvarligare sjöolyckor, skriver sjöbevakningen i ett pressmeddelande.

Antalet uppdrag är rätt så lika som sommaren 2016. Då var antalet sjöräddnings- och assistansuppdrag 468 och antalet handräckningsuppdrag 293.

Sjöbevakningens fartyg Uisko.
Bevakningsfartyget Uisko norr om Utö. Sjöbevakningens fartyg Uisko. Bild: Sigvard Jansson / Gränsbevakningsväsendet Uisko-klass,sjöbevakningen i västra finland

Enligt sjöbevakningen var fördelningen av sjöräddningsincidenter på veckodagarna jämn, med samma återkommande trend som tidigare år. Majoriteten av incidenterna inträffade då största delen av båtfolket vanligtvis är i rörelse, under veckosluten mellan klockan 12 och 20.

Då sjöräddningen larmades berodde det huvudsakligen på tekniska fel i maskinen eller styrutrustningen, och grundstötning till följd av navigationsfel och bristande sjömanskap.

Segelbåtsroder och kompass.
Segelbåtsroder och kompass. Bild: � Massimiliano Leban 2008 navigation,kompasser,kompass

Allvarliga situationer i skärgården

En av sommarens allvarligare olyckor inträffade i Hitis skärgård i början av juli. En segelbåt gick på grund och fastnade, började omedelbart ta in vatten och riskerade att sjunka. Sjöräddningscentralen Åbo larmade patrullbåtar från Hitis och Hangö sjöbevakningsstationer och sjöräddningshelikopter från Åbo.

Båtens besättning fick läckagen under kontroll och patrullbåtar assisterade segelbåten från grundet. Fem letter befann sig ombord, alla klarade sig oskadda.

Tur i oturen

Andra veckan i juli hamnade en man i vattnet i norra Nagu efter att ha fått en segelbom i huvudet.

Sjöräddningscentralen larmade enheter från Västra Finlands sjöbevakningssektion, båten Tursas samt sjöräddningshelikoptern från Åbo. Nödcentralen hade även larmat flera enheter från räddningsverket.

Av en slump råkade en patrull från Susiluoto sjöbevakningsstation i Gustavs befinna sig endast en minut från olycksplatsen. Patrullen kunde genast rädda personen ur vattnet. Han hade varit ensam ombord och båten hade drivit mot land.

Patienter evakueras från charterbåt under sjöräddningsövning.
Sjöräddningsövning i Hitis. Patienter evakueras från charterbåt under sjöräddningsövning. Bild: Yle/Jesper Alm. sjöräddning,superpuma,Hitis

Samma vecka fattade en båtmotor eld. Åbos patrullbåt ABSO var den första enheten på plats och lyckades släcka branden ombord med en handsläckare. Båten bogserades därefter i hamn.

Brottsbekämpning hör till uppgifterna

Sjöbevakningssektionens enheter har också aktivt ägnat sig åt brottsbekämpning under sommaren. Flera rutinkontroller av farkoster utfördes i samband med sjötrafikövervakningen. Totalt registrerades 158 sjötrafikförseelser och 53 stycken fall av roderfylleri under perioden juni till augusti.

Skärgårdsrådet sköter över 1000 remmare
Skärgårdsrådet sköter över 1000 remmare Bild: YLE/Patrik Enlund farleder

Västra Finlands sjöbevakningssektion svarar för gränskontrollen av personer vid gränsövergångsställen på sitt område. Det totala antalet utförda gränskontroller vid flygfälten och i hamnarna på Västra Finlands sjöbevakningssektions område var 8576.

Till Västra Finlands sjöbevakningssektions huvuduppgifter hör gränsövervakning, gränskontroller, brottsbekämpning, sjöräddning, säkrandet av sjötrafiken, militärt försvar, polis- och tulluppgifter samt fiske- och jaktövervakning.