Hoppa till huvudinnehåll

Skolnätsutredningen i Borgå kan skjutas upp igen

Sannäs skola i Borgå
Sannäs skolas öde kan klarna först nästa år. Sannäs skola i Borgå Bild: YLE sannäs skola

Skolnätsutredningen i Borgå kommer sannolikt att skickas tillbaka till bildningssektorn för ny beredning. Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula vill se ett nytt förslag i mars 2018.

Den ursprungliga tanken var att utredningen skulle vara klar för behandling hos bildningsnämnden och stadsfullmäktige redan hösten 2016. I december bordlade stadsstyrelsen beredningen.

Beredningen behandlas nu på nytt den fjärde september.

Ebbo skola i Borgå
Skolbyggnaderna i Ebbo. Ebbo skola i Borgå Bild: Yle/Sune Bergström ebbo skola

Stadsdirektören Jukka-Pekka Ujula föreslår dock att den remitteras till bildningssektorn för ny beredning så att det nya förslaget blir färdigt senast i början av mars.

Ujulas förslag torde glädja åtminstone ett litet antal fullmäktigeledamöter från flera partier som uttryckt önskan om att utredningen bör kompletteras innan behandling i stadsfullmäktige.

Det är i synnerhet frågor om Sannäs skola, Epoon koulu och Monby skola man önskar svar på.

Fastigheters vara och icke-vara

En orsak till Ujulas förslag till remittering är bland annat oklarheter kring fastigheters funktionalitet och ägandestruktur.

Skolnätsutredningen ingår i strategin som förutsätter att Borgå stads tjänster blir mer funktionella och kostnadsseffektiva.

Det innebär bland annat att staden skall avstå från gamla byggnader i dåligt skick och att nya ersättande lokaler placeras mera centralt.

- Det är oklart hur staden kan finansiera det servicenät som förblir på stadens ansvar, poängterar Ujula i stadens pressmeddelande.

Hand i hand runt Kvarnbackens skola i Borgå
Kommer elevantalet att öka markant i centrumskolorna? Hand i hand runt Kvarnbackens skola i Borgå Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,vänskap,hand i hand

Staden äger flera byggnader i dåligt skick som inte lämpar sig för det nuvarande användningsändamålet. Byggnaderna har också höga kostnader för drift och underhåll.

Stadsdirektören föreslår dessutom att man inte utför omfattande renoveringar eller investerar i nybyggnation medan utredningen är under behandling.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland