Hoppa till huvudinnehåll

Staten stöder Karleby hamn - farleden fördjupas med start nästa år

Silverstenshamnen i Karleby. Lossning av kalksten.
Karleby hamn Silverstenshamnen i Karleby. Lossning av kalksten. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist silverstenshamnen

Karleby hamn får den efterlängtade fördjupningen av farleden för 45 miljoner euro. Åtminstone blir det så om regeringens förslag till budget för 2018 går genom.

Regeringen har reserverat 45 miljoner euro för Karleby hamns farled i nästa års budget. Det är omkring en miljon kubik fast massa som ska muddras i Karleby hamn.

- Jag är jätteglad och tacksam för att vår regering har fattat det här beslutet. Jag är också glad för alla de här i Karleby som har jobbat för det här, säger hamndirektör Torbjörn Witting i Karleby hamn.

Hamndirektör Torbjörn Witting i Karleby
Torbjörn Witting Hamndirektör Torbjörn Witting i Karleby Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist torbjörn witting

Enligt regeringens budgetförslag reserverar staten 45 miljoner euro i nästa års budget för fördjupningen av Karleby hamns farled.

Enligt en kostnadsberäkning gjord i januari skulle projektet gå loss på 37,5 miljoner euro. Enligt samma kostnadsberäkning men räknat med högriskindex kostar det 45 miljoner euro att fördjupa farleden.

Stor betydelse för mellersta och norra Finland

Farleden behöver få ett djup på 14 meter, i dag är djupet 13 meter. I praktiken innebär det att mellan 50 och 70 fartyg per år inte kan ta full last när de lastas i Karleby hamn.

Hur betydelsefullt är det att Karleby hamn finns med i regeringens budgetförslag?

- Det här är ett projekt som inte bara är viktigt för Karleby utan inte minst för mellersta och kanske också norra Finland. Det är också väldigt viktigt för våra kunder och våra samarbetspartners som använder Karleby hamn, säger Witting.

Det är omkring en miljon kubik fast massa som ska muddras i Karleby hamn.

Har väntat på beslut sedan 2009

Alla miljötillstånd finns och därför kan arbetet inledas så snabbt som möjligt nästa år. Muddringen av farleden beräknas ta två till tre år.

Witting försäkrar att trafiken till och från hamnen kommer att förlöpa smidigt under tiden som arbetet pågår.

2009 lämnades en första ansökan in till staten om att fördjupa farleden in till Karleby hamn. Eftersom staten äger farleden är det också staten som ska stå för notan.

Karleby hamn är den största transithamnen för export från Ryssland som går via Finland.