Hoppa till huvudinnehåll

Budgetförslaget från A till Ö – detta beslöt regeringen!

Grafik med en uppåtgående pil som hålls upp av människofigurer.
Grafik med en uppåtgående pil som hålls upp av människofigurer. Bild: Mostphotos ekonomi,tillväxt (samhälleliga fenomen),ekonomisk tillväxt,pengar,kapital

Har du svårt att hänga med i alla svängar kring budgeten? Ingen fara. Vi sammanfattar det viktigaste kring budgeten i 29 punkter, från A till Ö.

A som i alkohol

Spriten blir dyrare. För att kompensera sänkningen av inkomstbeskattningen höjs alkoholskatten med 100 miljoner euro.

Estlands beslut att höja sin alkoholskatt torde dämpa den värsta importivern, dyrare inhemsk sprit till trots.

B som i bilism

Bilismen har i alla tider varit en mjölkko för staten. Nu far regeringen ändå skonsamt fram med bilisterna.

Bränsleaccisen stiger inte och bilskatten fortsätter att sjunka. Vidare kommer skrotningspremien för gamla bilar att återinföras. Automobilförbundet jublar.

C som i cigaretter

I likhet med alkoholen blir också tobaken dyrare. Tobaksaccisen höjs gradvis under de två följande åren. Nästa år väntas skatten på tobak bringa in 68 miljoner extra i statskassan.

Vitvin hälls upp i ett glas, en rad vitvinsflaskor i bakgrunden.
Skatten på alkohol och tobak höjs. Vitvin hälls upp i ett glas, en rad vitvinsflaskor i bakgrunden. Bild: All over press/imago/Martin B Alkohol,vinglas,viner,vinflaska

D som i dagvårdsavgifter

Dagvården blir billigare för tusentals familjer. Syskonrabatten höjs till 50 procent, samtidigt som 6 700 nya familjer kommer att omfattas av kostnadsfri dagvård.

E som i ekonomi

Regeringen har satt som mål att förbättra Finlands konkurrenskraft och förstärka den offentliga ekonomin.

I samband med torsdagens budgetinfo intygade finansminister Petteri Orpo (Saml) att den pågående tillväxtperioden är mer än en temporär spurt.

F som i familjeledighet

Det har redan länge funnits ett tryck på att reformera familjeledigheterna. Nu skrider regeringen till verket i samarbete med arbetsmarknadsparterna.

Målet är att reformen ska träda i kraft i början av 2019. Är tidtabellen för stram?

Litet barn vid staket.
Familjeledigheterna reformeras under denna regeringsperiod. Litet barn vid staket. småbarnsfostran,daghem,småbarn

G som i garantipension

Inför budgetförhandlingarna slog framför allt Centern på trumman för en höjning av garantipensionen.

Gruppordföranden Antti Kaikkonen (C) krävde 50 euro, regeringen landade på moderata 15 euro per månad.

H som i huvudstadsregionen

Huvudstadsregionen får som vanligt sin beskärda del av statens vägpengar. Spår-Jokern och förlängningen av Västmetron är projekt som prioriteras år 2018.

I som i inkomstbeskattningen

Inkomstskatten sänks med sammanlagt 270 miljoner euro. Sänkningen gäller alla skatteklasser. Däremot kommer gränsen för den så kallade solidaritetsskatten inte att höjas från nuvarande 73 000 euro.

J som i jämlikhet

Staten satsar 25 miljoner för att stävja segregeringen inom grundskolan. 15 miljoner riktas till skolor i områden med speciella utmaningar.

Elever sitter i klassrum
Skolor i utsatta områden får mer pengar. Elever sitter i klassrum Bild: Mostphotos bildning,skolor,studerande,klassrumsarbete,ungdomar,elev

K som i Karleby

Karleby hamn får en efterlängtad fördjupning av farleden för 45 miljoner euro. För tillfället kan mellan 50 och 70 fartyg per år inte kan ta full last i Karleby hamn, då farleden inte är tillräckligt djup.

L som i landskapsval

Landskapsvalet ordnas i oktober 2018. Staten har budgeterat 16 miljoner för ändamålet.

M som i motgång

Efter många svåra år kan regeringen igen njuta av bättre ekonomiska tider. Tillväxten hänger ändå på en skör tråd. Om exporten hakar upp sig kan regeringen stå inför nya motgångar.

N som i natur

Regeringen föreslår ett anslag på 10 miljoner euro för handlingsplanen för den biologiska mångfalden (METSO). Programmet syftar till att öka på skogars mångfald i Södra Finland.

Skog på Mjölö
10 miljoner satsas på skogens mångfald. Skog på Mjölö Bild: Yle/Christoffer Kaski Mjölö,skog

O som i opposition

Många bra satsningar, men det är inte tillräckligt. Oppositionen är kritisk, som sig bör. Reformen av familjeledigheterna välkomnas på bred front.

P som i polis

Redan i våras fick polisen ett löfte om mer pengar. Under budgetmanglingen beslöt regeringen att lägga ytterligare några miljoner i polisens budget.

Q som i quotus

(latin quotus, kvot) Inför budgetförhandlingarna föreslog ministrarna Risikko och Orpo en höjning av flyktingkvoten. Förväntningarna kom emellertid på skam: kvoten höjs inte från nuvarande 750.

R som i reformer

Regeringens oförmåga att driva igenom betydande strukturella reformer har varit föremål för kritik. Frågan är om regeringen lyckas reformera strukturerna medan högkonjunkturen pågår.

S som i skatteintäkter

Till följd av den ekonomiska tillväxten får staten in mer skatter än beräknat i år. Statens skatteintäkter uppgår till drygt 43 miljarder euro per år.

T som i tillväxt

Tillväxten är avgörande om regeringen ska lyckas stävja skuldsättningen och höja sysselsättningsraden.

För tillfället pekar trenden i rätt riktning. Men lyckas regeringen vända på skutan innan nästa lågkonjunktur drabbar Finland?

Person som utför metallarbete med visir, gnistor i mörk omgivning.
Regeringen vill höja sysselsättningsgraden. Lyckas det? Person som utför metallarbete med visir, gnistor i mörk omgivning. arbetare

U som i underskott

Sedan finanskrisen 2008 har Finland dragits med rejäla underskott i statsbudgeten.

2018 utgör inget undantag: skuldsättningen ökar med 3 miljarder euro. Sammanlagt går statsbudgeten på 55,7 miljarder.

V som i vårdreform

Planeringen av vård- och landskapsreformen fortsätter, trots motgångarna i grundlagsutskottet. Beredningen av reformen får 180 miljoner i nästa års budget.

Merparten av pengarna används för utbyggnaden av olika informationssystem.

W som i watt

Elkonsumenterna påförs inga nya skatter i nästa års budget. Däremot vill regeringen påskynda övergången till elbilar med ett anslag på 6 miljoner euro.

Vidare reserveras 4 miljoner för utbyggnaden av laddningsnät för elbilar.

Åbo stads elbil parkerad
Elbilarna får pengar i budgeten. Åbo stads elbil parkerad Bild: Yle/Sofia Schleutker nissan

X som i export

Från och med nästa år kommer alla tjänster för innovationsfinansiering, export, investeringar och turism att samlas under ett tak under arbetsnamnet Business Finland.

Cirka 600 experter från Tekes och Finpro påverkas av förändringen.
Anslagen för små och medelstora företags export ökar med 30 miljoner euro.

Y som i yleskatt

I enlighet med den parlamentariska arbetsgruppens förslag kommer de allra minst bemedlade att befrias från Yleskatten.

Zenit

Drygt två år in i regeringsperioden har Juha Sipiläs regering passerat zenit. Regeringens två första år kantades av inre stridigheter och kriser. Hurdan blir återstoden av regeringsperioden?

Å som i Åbo

Det misstänkta terrordådet i Åbo avspeglade sig föga överraskande på budgetförhandlingarna.

Vid sidan av tilläggsmiljonerna till terrorbekämpningen vill regeringen se över lagstiftningen för asylsökande och papperslösa.

En temabild av ett miniatyrhus vars tak är gjort av femtioeuros sedlar. Över huset ligger en glaskupa.
Ränteavdraget för bostadslån minskar. En temabild av ett miniatyrhus vars tak är gjort av femtioeuros sedlar. Över huset ligger en glaskupa. Bild: All Over Press bostäder,skuldkriser,boende,bostadshus,ekonomi,förmögenhet,egendom,pengar,ägande,byggande,bostadslån,egnahemshus,hushåll

Ä som i ägande

Bostadsägarna får räkna med högre kostnader då beloppet för ränteavdraget sänks. Minibeloppen för fastighetsskatten kommer också att höjas en aning.

Ö som i överskott

En balanserad budget - för att inte tala om överskott - är något de senaste regeringarna knappt vågat drömma om.

Regeringen Sipilä lär inte heller bli kvitt underskotten. Frågan är om nästa regeringen får budgeten i balans.