Hoppa till huvudinnehåll

Hundskall i Sjundeå blev rättssak

Sniff är en hund som kan hitta cancer hom människor och hundar.
Hundarnas skall stör grannen. Arkivbild. Sniff är en hund som kan hitta cancer hom människor och hundar. Bild: Yle sniff

Skällande hundar i Sjundeå blev en sak för förvaltningsdomstolen att ta itu med. Det hela handlar om en Sjundeåbo som vill förbjuda sin granne att skola hundar hemma på gården.

Sjundeåbon vände sig först till kommunen med besvär och en vädjan om att kommunen förbjuder skolningsverksamheten på granntomten.

Hen anser att skällande hundar orsakar odrägliga ljudolägenheter, påverkar boendehälsan negativt och minskar den allmänna trivseln på området.

"Ingen orsak att stoppa verksamheten"

Efter inspektionsbesök och utredningar som kommunen gjorde i samarbete med miljömyndigheterna slog miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå fast att det inte finns orsak att stoppa verksamheten.

Nämnden förordade ändå att grannen med hundar ordnar skolningar endast under vardagar mellan klockan 9 och 20 eller på lördagar mellan klockan 9 och 19.

Dessutom ska fastighetsägaren se till att verksamheten inte orsakar oskäliga olägenheter för dem som bor i närheten.

Besvärsställaren var ändå inte nöjd med det här och lämnade in ett besvär över kommunens beslut till Vasa förvaltningsdomstol.

Grannfejd

De två grannarna har väldigt olika syn på verksamheten som försiggår på tomten.

Besvärsställaren menar bland annat att skjutvapen används i samband med skolningen, att verksamheten är yrkesmässig och att grannen har upp till nio egna hundar.

Enligt den berörda grannen används piskor, inte skjutvapen, under skolningstillfällena, verksamheten är inte yrkesmässig och de egna hundarnas antal är sex.

Kommunen säger sitt

Nu behandlar Vasa förvaltningsdomstol besväret och ber Sjundeå kommun om ett utlåtande.

Besvärsställaren menar bland annat att ärendet är dåligt, bristfälligt och partiskt berett av kommunen.

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå har möte den 5 september och föreslås godkänna ett utlåtande där kommunen motiverar och försvarar sitt beslut.