Hoppa till huvudinnehåll

Rösta: Ska vi ha skarv i Finland?

Skarv med unge i bo, Vasa skärgård
Skarv med unge i bo, Vasa skärgård Bild: YLE/Joakim Lax Storskarv,skarvar (fåglar),fåglar,skarv

Skarven väcker många känslor och döda fåglar har till och med hängts upp i vägskyltar. Men hur stort är skarvmotståndet i Finland?

Under sommaren räknades antalet skarvbon i Finland och sammanlagt fanns det 25 750 bon.

De största kolonierna hittas i Nystad (2840 bon) och Närpes (2614 bon). Även i bland annat Vasa, Kyrkslätt och Åbo finns kolonier med över 1 000 bon

Många kräver åtgärder av myndigheterna, speciellt mot mellanskarven. Andra påpekar att skarven är fredad enligt naturskyddslagen och skyddas av EU:s fågeldirektiv.

Artikeln har korrigerats och svarsalternativen har ändrats 5.9 kl 10.45. I den första versionen fanns ett svarslternativ som var för tillspetsat och kunde uppfattas som en uppmaning att avliva fåglar som är fredade. Yle Österbotten beklagar den olyckliga formuleringen. Vår avsikt är naturligtvis inte att uppmana till olagliga handlingar.

Vår avsikt är inte heller att ta ställning i frågan. Därför har ett citat av en skarvmotståndare tagits bort i artikeln och meningen "Andra påpekar att skarven är fredad enligt naturskyddslagen och skyddad av EU:s fågeldirektiv." har lagts till.

Vi tackar för engagemanget men har stängt kommentarsfältet. I stället vill vi styra ställningstagandet till enkäten.

Vad tycker du om skarven?

Skarvstammen har blivit för stor. Den bör minskas.
87.0% (4626 röster)
Skarven är en fredad art och bör få leva fritt.
13.0% (690 röster)
Antal avgivna röster: 5316

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten