Hoppa till huvudinnehåll

Styrelsenej till förhöjda direktörslöner i Borgå

eurosedlar i plånbok
eurosedlar i plånbok Bild: Yle Åboland portmonnä

Stadsstyrelsen i Borgå godkände på måndag kväll den rättelseyrkan som fullmäktigeledamoten Torolf Bergström (SDP) hade lämnat in.

I rättelseyrkan begärde Bergström omprövning av stadsstyrelsens beslut om att höja lönen för biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz, bildningsdirektör Hilding Mattsson och social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme.

Bergströms förslag i samtliga tre fall var att stadsstyrelsens beslut från den 22 maj upphävs.

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas förslag till stadsstyrelsemötet på måndagen var att Bergströms begäran om omprövning förkastas i sin helhet. Så gick det alltså inte.

torolf bergström
Torolf Bergström. torolf bergström Bild: Yle´/Christoffer Gröhn Borgå,Torolf Bergström

Majoriteten i stadsstyrelsen håller med Bergström

Bergström har motiverat sitt förslag med att de löner som godkändes inte motsvarar de summor som stadsfullmäktige hade kännedom om när valet av direktörer förrättades.

Dessutom har inte heller de direktörer det gäller begärt löneförhöjning.

Jaakko Jalonen från SDP i Borgå
Stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen. Jaakko Jalonen från SDP i Borgå Bild: Yle/Fredrika Sundén jaakko jalonen,Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP)

- Enligt stadsstyrelsens majoritet verkar det som om innehållet i den rättelseyrkan som Bergström kommit med är rätt, säger stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen (SDP).

Rösterna i stadsstyrelsen föll 8-5 för ett godkännande av rättelseyrkandet.

Borde ha förkastats

För att godkänna rättelseyrkandet röstade Tuuli Hirvilammi (Grön), Jaakko Jalonen (SDP), Anette Karlsson (SDP), Marianne Korpi (SDP), Outi Lankia (C), Joakim Lybeck (Grön), Nina Uski (Saml) och Markku Välimäki (Saml).

För att förkasta rättelseyrkandet röstade SFP:arna Elin Blomqvist-Valtonen, Bodil Lund, Anders Rosengren, Pehr Sveholm och Johan Söderberg.

De sistnämnda lämnade in en avvikande åsikt till protokollet.

Enligt dem borde Torolf Bergströms rättelseyrkande ha förkastats oberoende av vad de enskilda ledamöterna anser om att höja direktörslönerna.

Det här med motiveringen att arbetsgivaren inte ska ändra på arbetsavtal ensidigt och att man måste kunna lita på stadsstyrelsens beslut.

Direktörsavtalen till ny behandling

Beslutet innebär att direktörsavtalen nu kommer att komma upp i stadsstyrelsen till ny behandling.

- Lönerna var ju med i avtalsfrågan och den har i och med stadsstyrelsens beslut förfallit, så det betyder att direktörsavtalen ska behandlas på nytt, säger Jalonen.

Fredrick von Schoultz
Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz Fredrick von Schoultz Bild: Yle/Fredrika Sundén biträdande stadsdirektörer,porträtt,fredrick von schoultz
Pia Nure
Social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme Pia Nure Bild: Yle/Fredrika Sundén tjänsteinnehavare,pia nurme
Bildningsdirektör Hilding Mattsson
Bildningsdirektör Hilding Mattsson. Bildningsdirektör Hilding Mattsson Bild: Yle/Mikael Kokkola mjk

Artikeln uppdaterad 5.9.2017 kl. 5:20 med information om hur rösterna föll och den avvikande åsikten som SFP:s ledamöter lämnade in.