Hoppa till huvudinnehåll

Vörå föreslås få en skolpsykolog

Skolbarn vid pulpeter
Det finns ett stort behov av en skolpsykolog. Skolbarn vid pulpeter Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle skolor,elever,skolelever

Behovet av psykologtjänster i Vörå är stort. Därför föreslår nu kommundirektören att man anställer en skolpsykolog på heltid.

Den 22 maj lämnade 16 ledamöter in en motion om behovet av en skolpsykolog. Av motionen framkommer att det i dagsläget är två kuratorer som delar på ansvaret för välbefinnandet hos eleverna.

En psykolog på hälsovårdscentralen ansvarar för hela kommunen och eftersom väntetiden till psykologen är lång tvingas skolkuratorerna ta tag i problem som de egentligen inte borde jobba med.

Tillfrågade nämnder och kommundirektören stöder förslaget att inrätta en tjänst som heltidsanställd skolpsykolog från och med 2018.

Kommunstyrelsen tar ställning i frågan på måndag kväll. Sen är det upp till fullmäktige att bevilja budgetmedel för tjänsten.

Läs också