Hoppa till huvudinnehåll

Boskapens gödsel skulle räcka för att gödsla alla Finlands åkrar – i stället används konstgödsel och vattnen blir övergödda

Kvigor på grönbete
Kvigor på grönbete Bild: Mostphotos kor,djur,ängar,fält,kvigor

Finland är dåligt på att återvinna näringsämnen. Genom att effektivt utnyttja boskapens gödsel kunde man tillgodose behovet av fosfor för växtodlingen i hela Finland, visar en utredning som gjorts av naturresurs- och miljöforskare.

Finland når inte alls sina målsättningar då det handlar om att återvinna näringsämnen, visar utredningen från Naturresursinstitutet Luke, och det är framför allt produktionsdjurens gödsel som borde återvinnas effektivare än i dag.

Finland strävar efter att bli ett mönsterland då det gäller återvinningen av näringsämnen. Enligt regeringsprogrammet ska hälften av näringsämnena från gödseln och det kommunala avloppsvattnet tas till vara år 2025 i känsliga områden så som vid Östersjökusten och sjöar.

Det är långt dit: i dag återvinns bara fem procent av fosforn och kvävet i gödseln.

Följden av att näringsämnena inte återvinns är övergödning av sjöar och vattendrag, och också utsläpp i luften. Dessutom är jordbruket beroende av oorganiskt konstgödsel alldeles i onödan, enligt Naturresursinstitutet.

Hur ska boskapens gödsel nå åkrarna där det behövs?

All konstgödselfosfor som idag används inom jordbruket kunde i själva verket ersättas genom effektiv återvinning.

Problemet som behöver lösas, enligt forskarna, är att gödseln finns där boskapsgårdarna finns. På något sätt borde gödseln transporteras till områden där det är brist och konstgödsel används istället.

Framför allt Österbotten, Södra Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland har ett överutbud på naturligt gödsel, visar utredningen.

Utöver gödseln från boskapshållningen borde man också bli bättre på att ta till vara näringsämnen från till exempel det kommunala avfallsvattnet och bioavfall.