Hoppa till huvudinnehåll

De här skolorna och daghemmen i Borgå får vänta på besked om framtiden

Barn som cyklar på grusväg
Arkivbild från Hindhår skolcentrum, som har haft problem med inneluften. Barn som cyklar på grusväg Bild: Yle/Erica Vasama barn i hindhår

En ny bildningsnätsutredning blir klar i mars. Vissa skolor och daghem i Borgå får vänta på större renoveringar, medan politikerna redan har fattat beslut om andra. Yle Östnyland listar dem här.

Stadsstyrelsen i Borgå beslöt enhälligt att skicka bildningsnätsutredningen tillbaka till ny beredning under sitt möte på måndagen. Utredningen ska bli klar i mars 2018.

Det betyder att en del skolor och daghem får fortsätta vänta på större renoveringar och nybyggen tills politikerna har fattat beslut om deras öde.

Enligt lokalitetsdirektör Börje Boström vid Borgå stad gäller det en handfull skolor och daghem. På den svenska sidan berörs Sannäs skola och Bjurböle daghem.

Skolor och daghem som får vänta på beslut

 • Sannäs skola
 • Illby daghem
 • Bjurböle daghem
 • Karsby daghem
 • Ilolan koulu
 • Tuorilan koulu
 • Kerkkoon koulu
 • Epoon koulu

Politikerna har dessutom fattat separata beslut om en del skolor och daghem, som inte berörs av bildningsnätsutredningen.

Det är frågan om skolor och daghem där man redan har nybyggen eller renoveringsarbeten på gång. De behöver alltså inte nya beslut nästa vår.

Av de svenska skolorna gäller det här Västra enhetsskolan och de nuvarande skolor som ska flytta in dit, Vårberga skola, Grännäs skola och Tolkis skola.

Skolor och daghem som inte behöver vänta på beslut

 • Grännäs skola. Stadsstyrelsen diskuterar valet av entreprenör och datum för byggstart på sitt nästa möte den 11 september.
 • Tolkis skola. Projektplanen är godkänd och den nya skolbyggnaden planeras för fullt.
 • Västra enhetsskolan (ska bestå av nuvarande Näse skola, Strömborgska skolan samt en del av Saxby skola och Gammelbacka skola). Projektplanen är godkänd och planeringsarbetet är i full gång.
 • Vårberga skola/Kevätkummun koulu. Blir klara inom kort. Som det ser ut nu vecka 43, alltså den 23.10.
 • Näsin päiväkoti. Stadsstyrelsen fattar beslut om projektplanen i oktober.
 • Tolkkisten koulu. Byggandet av det nya skolhuset har kommit i gång.
 • Peippolan päiväkoti/Pepot daghem som ska få ett nytt namn. Byggarbetena är i gång.
 • Toukovuoren päiväkoti. Byggarbetena är i gång.
 • Linnankosken lukio. Saneras som bäst.

Enligt lokalitetsdirektör Börje Boström finns det dessutom en del övriga skol- och daghemsfastigheter som kräver varierande åtgärder.

Vid Hindhår skolcentrum, där både Hindhår skola och Hinthaaran koulu finns, borde den äldsta delen ersättas av nybyggnad de närmaste åren. I övrigt behöver skolcentret bara underhållsreparationer.

Kvarnbackens skola ska repareras under 2018, enligt Boström. Projektet har ändå ingen koppling till bildningsnätsutredningen.

Många fastigheter har redan reparerats

Reparationerna vid Keskuskoulu är i princip slutförda, men en stor del av den gamla värmeisoleringen i B-delen ska avlägsnas nästa sommar.

Vid Linnajoen koulu har reparationer gjorts under det här året.

Bildningscentret i Kullo, som inkluderar en finsk och en svensk skola samt ett daghem, behöver bara underhållsreparationer under de kommande 30 åren.

Artikeln uppdaterad 6.9.2017 klockan 10:40. Epoon koulu och Karsby daghem lades till listan över skolor och daghem som väntar på beslut.