Hoppa till huvudinnehåll

Får de bara stanna tills de fyllt arton? Migris linje gällande flyktingbarn förbryllar

Flyktingrådgivningen riktar skarp kritik mot Migrationsverkets sätt att behandla de ensamkommande asylsökande barn som kom till Finland hösten 2015.

Många av dem fick ett års uppehållstillstånd. I stället för att nu ge dem tre, fyra år till, ger Migrationsverket i många fall endast ett års fortsatt uppehållstillstånd, tills den unga fyller arton.

Många som har hunnit bli myndiga får en avvisning. Förvaltningsdomstolen granskar nu Migrationsverkets linje.

– Med tanke på integrationspolitik är det bara dumt, säger Pia Lindfors, t.f. verksamhetsledare på Flyktingrådgivningen.

– De här unga har verkligen lyckats. De har lärt sig språket, börjat studera, fått vänner och nya familjer här i Finland i två års tid. När de fyller arton får de en avvisning.

Lindfors på Flyktingrådgivningen talar om en klar skärpning i Migris linje. Hon misstänker att de korta uppehållstillstånden endast är ett sätt för Migrationsverket att avvisa folk lättare.

När den asylsökande blir myndig, behöver inte det så kallade "barnets bästa" längre beaktas i Migrationsverkets beslut.

– Har de verkligen ordentligt kollat grunderna för asyl och internationellt skydd när det gäller dessa unga eller har de bara snabbt gett ett års tillstånd för att nu kunna avvisa dem lättare? frågar Lindfors.

Trenden är att fatta så många negativa beslut som möjligt, eller så verkar det åtminstone― Pia Lindfors, Flyktingrådgivningen

Lindfors är medveten om att hon rör om i en politiskt het gryta. Hon tvekar först men säger ändå.

– Det verkar på många sätt, både med asylpolitiken och familjeåterföreningspolitiken, att trenden är att fatta så många negativa beslut som möjligt.

Migri: De är inte i behov av skydd

På Migrationsverket tillbakavisar man kritiken och säger att man inte har ändrat linje. Eftersom det år 2015 kom exceptionellt många ensamkommande asylsökande barn - 3000 - så har profilen på de asylsökande ändrats.

Därför ser också besluten annorlunda ut än tidigare, säger Tirsa Forssell, chef för resultatområdet på asylenheten vid Migrationsverket.

– Om den sökande inte har haft några grunder för internationellt skydd så har vi i vissa fall beviljat ett års uppehållstillstånd av individuella, mänskliga orsaker. Enbart det att man fyller arton är aldrig i Finland en orsak till avvisning, säger Forssell.

Enbart det att man fyller arton är aldrig i Finland en orsak till avvisning― Tirsa Forssell, Migrationsverket

Det handlar om unga människor som flytt från förföljelse eller hot i sitt hemland. På vilket sätt försvinner förföljelsen när personen fyller arton?

– Alla ensamkommande minderåriga asylsökande som är i behov av internationellt skydd, beviljas det. De som inte har fått flyktingstatus eller uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd, har inte haft behov av det. De har i så fall fått uppehållstillstånd på andra grunder. Alltså det här hotet finns inte, förklarar Forssell vid Migrationsverket.

Forsell menar att de som endast har fått korta tillstånd egentligen inte har behov av skydd i Finland för en längre tid. De har alltså efter en individuell bedömning undantagsvis fått stanna, eftersom de är minderåriga, även om åldern inte får vara den enda orsaken.

Internationellt skydd och asyl i Finland

Med internationellt skydd avses asyl, dvs. flyktingstatus eller alternativt skydd.

Migrationsverket slår fast huruvida asylsökanden är flykting, när det fattar beslut om sökandens ansökan. Flyktingstatus får de som beviljas asyl eller som tas till Finland i flyktingkvoten.

En asylsökande kan också få uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd, men då har sökanden inte flyktingstatus.

Källa: Migrationsverket

"Jag skulle återvända imorgon om jag bara kunde"

Ali är en av de 3000 ensamkommande minderåriga asylsökande som kom till Finland hösten 2015. Han var sjutton år när han kom till Finland.

Han skulle få svar inom fyra månader, men svaret dröjde. Han hann fylla arton och fick chockbeskedet: avvisning.

Nuori maahanmuuttaja, Ali.
Ali Nuori maahanmuuttaja, Ali. Bild: YLEISRADIO / Markku Rantala

Han är förföljd hemma i Irak och kan inte återvända.

– Jag kan inte! Om jag kunde, skulle jag återvända imorgon, säger Ali.

Avvisningsbeslutet har överklagats och en ny ansökan skickats in till Migri för ett år sen. Under tiden har Ali ingått avtal med en fotbollsklubb i andra divisionen och studerat finska.

Alis vän Hassan flydde också från Irak. Han var sexton år när han sökte om asyl i Finland.

Han har gått gymnasiet i Finland, studerar till närvårdare, jobbar som tolk och vill bli läkare. Som så många andra flyktingbarn, fick han först bara ett uppehållstillstånd på ett år, men det förlängdes efter förvaltningsdomstolens beslut.

Hassan nuori maahanmuuttaja.
Hassan Hassan nuori maahanmuuttaja. Bild: YLEISRADIO / Markku Rantala

– Det är förstås i grunden bra att man får uppehållstillstånd men det nuvarande systemet med korta uppehållstillstånd och artonåringar som avvisas är inte bra. Först ger man en chans åt den asylsökande och sedan tar man den bort, säger Hassan.

Först ger man en chans åt den asylsökande och sedan tar man den bort― Hassan, 18 år

Domstolen får avgöra

Nu är det förvaltningsdomstolen som får avgöra ifall Migrationsverkets linje är korrekt. Flyktingrådgivningen har gått vidare till domstolen både med fall där Migrationsverket avvisat den unga efter att han blivit myndig och med fall där de unga endast fått ett års fortsatt uppehållstillstånd tills hen fyller arton.

Det tar åtminstone fram till oktober 2017 innan förvaltningsdomstolens beslut är klara. Vid Migrationsverket är man beredd att ändra på sin linje vid behov.

Ali och Hassan uppträder inte med sina riktiga namn i artikeln p.g.a. förföljelse.

Läs också