Hoppa till huvudinnehåll

Jakobstad lobbar för sin dagkirurgi

Malmska sjukhuset i Jakobstad
Malmska sjukhuset i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman Jakobstad,Österbotten,malmska sjukhuset

I Jakobstad diskuterar man fortfarande hur man kan rädda dagkirurgin på Malmska. Det var meningen att social- och hälsovårdsnämnden skulle besluta att lägga ner dagkirurgin på tisdagen men ärendet sköts upp.

Jakobstad ska fortsätta diskussionerna med Vasa sjukvårdsdistrikt och social- och hälsovårdsministeriet om att få behålla dagkirurgin. Det sker på politisk nivå, säger tf social- och hälsovårdsdirektör Pia-Maria Sjöström.

Än finns det hopp

Enligt nya hälso- och sjukvårdslagen får inte små sjukhus som inte underlyder ett universitetssjukhus fortsätta med dagkirurgi som kräver anestesi.

Ett försök att köpa in dagkirurgi på Malmska av privata vårdföretag fick inte grönt ljus av ministeriet. Nu sätter man sitt hopp till att jouren vid Malmska kunde bli en del av samjouren vid Vasa centralsjukhus.

I Österbottens Tidning uppger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson att hon diskuterat frågan med nya omsorgsministern Centerns Annika Saaristo, och att man kanske kan nå en lösning för Jakobstad del.

Många operationer

Malmska sjukhuset har haft cirka 1 000 dagkirurgiska ingrepp per år. Det gäller till exempel galloperationer, artroskopi och bråckoperationer.

Förlorar sjukhuset dagkirurgin tvingas många av patienterna söka vård på andra sjukhus. Undantaget är starroperationer som görs utan anestesi.

Också mindre operationer med lokalbedövning kan Malmska fortsätta med.

- Går det som regeringen planerar förlorar Malmska en del av sin kompetens. Till den hör troligen anestesiläkaren.

"Ologisk och orättvis"

Pia-Maria Sjöström gillar inte alls regeringens linjedragning att endast om små sjukhus hör till ett universitetssjukhus tillåts de fortsätta med dagkirurgi. Dit hör till exempel Oulainen och Raseborg.

- Den nya hälso- och sjukvårdslagen är på den här punkten ologisk och orättvis, säger Sjöström.

Nämnden tar ställning till dagkirurgins framtid på sitt möte den 26 september. Till dess hoppas man få grönt ljus från ministeriet och sjukvårdsdistriktet.