Hoppa till huvudinnehåll

Miljösektionen säger ja till muddring av Lappfjärds å

Lappjärds uf är omringad av vatten
Lappjärds uf är omringad av vatten Bild: YLE/Mira Myllyniemi lappfjärds å

Miljösektionen vid Västkustens miljöenhet är positiv till en muddring av Lappfjärds ås nedre lopp. En nödvändig åtgärd säger Johan Håkans (SFP).

Miljösektionen godkände på onsdagen ett utlåtande om iståndsättningsmuddring och översvämningsskydd av nedre loppet på Lappfjärds å.

Förhindra översvämningar

Det är Kristinestad som söker tillstånd för muddringen för att förhindra återkommande översvämningar.

Man vill förbättra vattenflödet och förhindra att isdammar bildas. Det här vill man göra genom att vallar från åkanten avlägsnas, åfåran breddas och mynningen fördjupas så att vattnet kan breda ut sig till våtmarker bredvid i flödestider.

Bör genomföras

Johan Håkans (SFP) som är Korsholms representant i miljösektionen säger att muddringen helt klart är viktig med tanke på de återkommande översvämningarna.

- Det är ett projekt som bör genomföras men naturligtvis så att man tar hänsyn till miljön, säger Håkans.

Natura område

Miljösektionen skriver i sitt utlåtande bland annat att man ska säkerställa att muddermassorna inte rinner ut i angränsande skogsmark och att massorna kan formas så att de smälter in i miljön. Efter en tid bör massorna besås eller planteras.

Projektområdet befinner sig i sin helhet på Natura 2000-områden.

Man ska också skydda livsmiljöer som berg i dagen och ett mindre kärr och undvika att muddra under havsöringens lektid. Därför är den bästa tidpunkten för muddring på vintern.

En stor del nejonögonlarver kommer att grävas upp i sedimentet längs stranden. Genom att påbörja muddringen uppströms kunde man eventuellt få larverna att flytta på sig nedströms skriver miljösektionen i sitt utlåtande.

88 800 kubikmeter massa

Totalt sträcker sig åtgärderna längs en sträcka på 1,8 km. Vid åmynningen vill man muddra omkring 7 600 kubikmeter så att vattendjupet blir två meter. Från åkanten avlägsnas sammanlagt 88 800 kubikmeter massa.

8000 kubikmeter av muddermassorna ska användas för att förbättra befintliga skyddsvallar och resten deponeras på en skogsbrukslägenhet.