Hoppa till huvudinnehåll

Psykiatridirektören lämnar Åbo kort efter att han börjat – försäkrar att fusionsarbetet inte ska påverkas

Profilbild på Jesper Ekelund.
Jesper Ekelund beklagar att han lämnar Åbo till fördel för Vasa efter en så kort tid. Profilbild på Jesper Ekelund. Bild: Yle/Jesper Alm. psykiatrisk vård,psykiatrisk vård

Språkfrågan har inte utretts speciellt, men är viktig då den nya psykiatriska enheten formas.

Polikliniken för vuxenpsykiatri i Pargas går mot nedläggning, men inget datum är spikat konstaterar Jesper Ekelund som snart lämnar sin färska post i Åbo för att återvända till sin tidigare arbetsgivare.

Flyttar till Vasa i höst

Sedan förra veckan har Jesper Ekelund varit direktör för psykiatrin vid Egentliga Finlandssjukvårdsdistrikt.

Uppdraget blir dock kort, för kanske redan under hösten tar han över som ledande överläkare vid Vasa sjukvårdsdistrikt. Ekelund säger att hans kortvariga tjänst i Åbo inte ska påverka utvecklingsarbetet av den nya psykiatriska enheten.

Ekelund tillsattes i maj och förra veckan då han tillträdde fick han också veta att han valts för tjänsten i Vasa. Efter att ha funderat ett tag valde han att tacka ja till Vasa där han tidigare varit chef för psykiatrin vid sjukvårdsdistriktet.

Det innebär ett direktörsbyte genast i startgroparna under den pågående processen för att fusionera psykiatrin vid Åbo stad och sjukvårdsdistriktet.

Flytt ska inte påverka fusionsarbetet

- Klart att det är beklagligt att det blev så här, men vi ska göra vårt bästa för att det inte ska vara beroende av individ och vem som leder processen,säger Ekelund. Vi har mycket klara tankar med vårddistriktets och ÅUCS ledning om hur det ska se ut.

Enligt Ekelund kommer man att implementera den nya organisationsmodellen under hösten. Det handlar inte om bara en person utan det är flera som arbetar med det här. Det att en individ byts ut hoppas han inte att ska störa verksamheten.

Ekelund säger att det exakta datumet för när han lämnar Åbo är oklart tillsvidare och att han måste diskutera med de båda organisationerna om vad som blir bäst.

- Det är lite tokigt. Jag beklagar, men då jag blev tillsatt kände jag inte till den andra möjligheten som uppstod under sommaren i Vasa. Förra veckan på måndag fick jag veta att jag blev utnämnd och efter mycket långt funderande har jag beslutat att ta emot jobbet i Vasa.

- Om Åbo hittar en ersättare kan jag åka tillbaka redan under hösten, men något exakt datum finns inte.

Ledningen för sjukvårdsdistriktet i Egentliga Finland och Ekelund har fört samtal om situationen och de är enligt honom helt överens om att det här inte ska hindra utvecklingsarbetet.

Överenskommelser håller

- Vi kommer att fortsätta enligt det vi kommit överens om i våras. Vi har haft en arbetsgrupp som funderat över den nya organisationen och hur den ska fungera efter sammanslagningen av Åbo stads och sjukvårdsdistriktets verksamheter. Linjerna är relativt klara och vi kommer att börja med arbetet för fullt under hösten trots den här lite besvärliga situationen.

Enligt Ekelund ska prioriteterna läggas på att få de olika enheterna som tidigare varit separata, alltså Åbo stads och sjukvårdsdistriktets verksamheter, att fungera tillsammans i logiska och välfungerande vårdkedjor. Det har funnits olika vårdkulturer som nu gäller att få harmoniserade och in i samma system, säger han.

Språkfrågan oroar patienterna

Språkfrågan har inte specifikt varit en del av diskussionerna om den nya organisationen, men den svenskspråkiga vården har diskuterats på några möten.

- När vi funderat på verksamheten så har vi utgått från verksamheter, patientgrupper och så vidare. Språket finns ju alltid med och det är klart att vi ska leverera service på patientens modersmål.

Enligt Ekelund är språket naturligtvis speciellt kritiskt speciellt inom psykiatrin där största delen av vården består av samtal och diskussioner om framförallt svåra och känslomässiga saker.

- Så det är klart att språket har en otroligt central betydelse, jag tror inte att det är någon som ifrågasätter den saken.

Oklart när Pargasenheten läggs ner

Polikliniken för vuxenpsykiatri i Pargas går mot nedläggning, men enligt Ekelund finns inget datum som är spikat.

Först ska en enhet i Nystad genomgå en omorganisering. Alltför många saker kan inte göras på samma gång så det blir väl en liten respit för Pargas, säger han.

- Det går inte att minska alltför många platser på en gång, men jag har inte satt mig in i den processen ännu. Diskussionerna om Pargas har förts långt innan jag började här. Jag måste sätta mig in i frågan först, så jag kan inte ge något datum.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland