Hoppa till huvudinnehåll

Skogsavverkningar delar åsikterna: "De stirrar sig blinda på mängden virke"

En skogsmaskin flyttar stockar till en stor hög.
Arkivbild. En skogsmaskin flyttar stockar till en stor hög. Bild: Mostphotos grävmaskiner,skogsmaskiner,virkeshandel,Virke,virkesproduktion,trä,träindustri,Avverkning,arbete

Vi borde bevara mer skog. EU-kommissionen, som vill begränsa avverkningarna, har mera rätt än riksdagsledamot Mats Nylund och finländska skogsägare, säger Bernt Nordman på Natur och Miljö.

På måndagen pläderade riksdagsledamot Mats Nylund på ett stort skogsmöte i Helsingfors för ökade avverkningar. Regeringen för fram mera avverkningar i Bryssel men får mothugg från Natur och Miljö.

Går Finlands förslag igenom betyder det mera utsläpp av koldioxid i atmosfären och man kan jämställa det med andra former av utsläpp, säger verksamhetsledare Bernt Nordman på Natur och Miljö.

- Det ska kosta att öka avverkningarna och det ska inte vara en automatisk rättighet, säger Nordman som anser att avverkningar ska kompenseras med utsläppsrätter.

Kortsiktig skogspolitik

Problemet enligt Nordman är att en betydande del av virket i Finland används för produkter med kort livscykel; kartong, papper och biobränslen.

- Kolet som bundits i skogens tillväxt kommer nästan genast tillbaka i atmosfären, men det vägrar riksdagsledamot Mats Nylund och den finländska skogssektorn ta in i sin lobbyverksamhet i Bryssel.

Bernt Nordman är verksamhetsledare för Natur och miljö.
Bernt Nordman. Bernt Nordman är verksamhetsledare för Natur och miljö. Bild: Yle/Carmela Johansson bernt nordman

Satsa istället på trähusbyggande där husen kanske håller i 100 år, eller på möbler av kvalitet som håller i generationer. Men Nylund och den finländska falangen vägrar erkänna att det finlänska skogsbruket är ohållbart, säger Nordman.

- De stirrar sig blinda på mängden virke.

Inte bara ekonomi

Nordman köper inte argumentet att gammal skog växer mindre och inte skulle vara någon kolbindare. Tvärtom, en skog i naturtillstånd har bundit väldigt mycket kol, och en stor del finns i jordmånen, inte bara i stam och grenar.

Här kommer Nordman igen in på kortsiktigheten. När man dikar efter kalavverkningar bryts rötter och förnan upp och ut kommer kolet.

- Detta är vetenskapsmännen ense om, men den finländska skogslobbyn vägrar erkänna detta.

Nytt skogsbruk

Nordman efterlyser ett annorlunda skogsbruk som tar hänsyn till att vi i dag har 100-tals rödlistade arter. Arter som är hotade av skogsbruket.

- Vi borde ha mera områden undantagna det intensiva skogsbruket och fler områden som inte avverkas.

Nordman tror på ett mera kontinuerligt skogsbruk där man avverkar enstaka stammar. Och när regeringen hävisar till att tillväxten är större än avverkningar beror det på att man tidigare dikat ut myrmarker.

- Det var katastrofalt ur klimatperspektiv och drabbade också arter som behöver fuktiga livsmiljöer.

Gör skogsbruket mera hållbart

Nordman tar södra Finland som exempel. Endast tre procent av skogarna är skyddade. Skulle vi komma närmare tio procent, finns det en möjlighet att idka ett intensivare skogsbruk på "virkesåkrarna" som han kallar dagens skogar.

- Först när vi värnar om skogsnaturen kan vi börja diskutera ökade avverkningar.

Nästa vecka tar EU-parlamentet ställning till miljöutskottets förslag. Finland vill avverka 80 miljoner kubikmeter per år, utskottet föreslår cirka 65 miljoner.

Gammal trädstam nära sjön Kalajärvi i Esbo.
Gammal trädstam nära sjön Kalajärvi i Esbo. Bild: Lukas Rusk träd,Esbo,skog,Kalajärvi

Nordman är hoppfull beträffande utgången.

- Klimatfrågan är så i centrum att kortsiktiga intressen hos vissa regeringar får ge vika.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten