Hoppa till huvudinnehåll

Hem och Skola satsar på Katarinaskolan - men var går gränsen, undrar ordföranden

Cassandra Nynäs, Enya Hellberg, Mathilda lassheikki, Olivia Sevón, Ellen Hellberg och Isa Laukkanen samt Jasmine Udd på en hoppboll. I nya redskapsskjulet i Katarinaskolan i Karis.
Cassandra Nynäs, Enya Hellberg, Mathilda Lassheikki, Olivia Sevón, Ellen Hellberg och Isa Laukkanen samt Jasmine Udd på en studsboll i det nya förrådet på Katarinaskolans gård i Karis. Cassandra Nynäs, Enya Hellberg, Mathilda lassheikki, Olivia Sevón, Ellen Hellberg och Isa Laukkanen samt Jasmine Udd på en hoppboll. I nya redskapsskjulet i Katarinaskolan i Karis. Bild: Marica Hildén / Yle västnyland

Eleverna i Katarinaskolan i Karis har fått ett nytt förråd där de kan förvara sina leksaker. Föreningen Hem och Skola har satsat tid och pengar på skjulet. Nu undrar föreningen hur mycket ansvar den ska ta för skolan.

I det vitmålade redskapsskjulet på Katarinaskolans gård finns bland annat pingisracketar, hopprep, studsbollar och andra bollar som kan behövas under en rast.

Ellen Hellberg, Olivia Sevón, Enya Hellberg och Mathilda Lassheikki i nya redskapsskjulet i Katarinaskolan i Karis.
Ellen Hellberg, Olivia Sevón, Enya Hellberg och Mathilda Lassheikki visar var eleverna lånar sina leksaker i förrådet. Ellen Hellberg, Olivia Sevón, Enya Hellberg och Mathilda Lassheikki i nya redskapsskjulet i Katarinaskolan i Karis. Bild: Marica Hildén / Yle katarinaskolan skolgård

Mathilda Lassheikki, Ellen Hellberg, Olivia Sevón, Cassandra Nynäs, Jasmine Udd, Enya Hellberg och Isa Laukkanen berättar att alla elever har ett lånekort till förrådet.

- Man väljer det man vill leka med och hämtar tillbaka leksaken då rasten är slut. Då får man också lånekortet tillbaka.

Sjätteklassarna säger att utlåningen har fungerat bra.

Cyklar finns på önskelistan

Det är Katarinaskolans elever som röstat fram vilka saker de vill ha i förrådet. Enya Hellberg tycker att utbudet är bra, men det mesta är sådant som man leker ensam med.

- Visst kan tre stycken låna bollar och studsa tillsammans, men det skulle vara roligt om det till exempel fanns cyklar som två eller tre kunde cykla på samtidigt.

Ett vitt redskapsskjul på Katarinaskolans gård i Karis.
Så här ser leksaksförrådet ut. Ett vitt redskapsskjul på Katarinaskolans gård i Karis. Bild: Marica Hildén / Yle katarinaskolan skolgård

Det visar sig att de andra sjätteklassarna också tycker att cyklar skulle vara roligt att använda under rasterna.

Men allting kostar, och det är där som till exempel föreningen Hem och Skola vid Katarinaskolan kommer med i bilden.

Eleverna delaktiga i planeringen

Hem och Skola fick 2016 ett stipendium på 20 000 euro av Brita Maria Renlunds stiftelse. Hem och Skolas ordförande, Matias Kaihovirta, berättar att en del av pengarna har använts till förrådet och nya planteringar.

Elisabet Ehrstedt, Matias Kaihovirta och Henrik Lagerbohm på Katarinaskolans gård med nya redskapshuset i bakgrunden.
Katarinaskolans rektor Elisabet Ehrstedt, Hem och Skolas ordförande Matias Kaihovirta och läraren Henrik Lagerbohm. Elisabet Ehrstedt, Matias Kaihovirta och Henrik Lagerbohm på Katarinaskolans gård med nya redskapshuset i bakgrunden. Bild: Marica Hildén / Yle katarinaskolan skolgård

Läraren Henrik Lagerbohm skötte planeringen av förrådet tillsammans med utbildaren Axxells bygglinje.

- Tanken var att få Katarinaskolans elever engagerade i både aktiviteterna på rasten och då redskapen ska lånas ut. Dessutom var de med då skjulet målades.

- Elevkåren samlade in förslag på vilka saker eleverna ville ha och materialet samlades ihop efter omröstning. Det kommer mera redskap så småningom, så att de flesta elever har något att göra på rasterna.

Gröna växter i stället för isbana

Hem och Skola har också satsat pengar på gröna växter som finns mellan Katarinaskolan och Skolgatan.

Rektor Elisabet Ehrstedt berättar att planteringslådorna är rektanglar och cirklar som kan användas i undervisningen.

Nya växter har planterats på Katarinaskolans skolgård i Karis.
Nu är det slut på isbanan på Katarinaskolans gård. Nya växter har planterats på Katarinaskolans skolgård i Karis. Bild: Marica Hildén / Yle katarinaskolan skolgård växter

Mathilda Lassheikki konstaterar däremot att elevernas isbana nu är försvunnen. Tidigare åkte eleverna på isiga banor där växterna nu är placerade.

Nya växter har planterats på Katarinaskolans skolgård i Karis.
Planteringslådornas form kan avändas i undervisningen. Nya växter har planterats på Katarinaskolans skolgård i Karis. Bild: Marica Hildén / Yle katarinaskolan skolgård växter

Hem och Skola har litet pengar kvar efter de senaste satsningarna på skolgården. Matias Kaihovirta säger att föreningen nu ska fundera på vad de pengarna kan användas till.

- Den nya läroplanen ställer krav som Hem och Skola kanske kan bidra ekonomiskt till.

Tråkig brant kunde användas i undervisningen

Både Elisabet Ehrstedt och Henrik Lagerbohm skulle gärna satsa pengar på branten framför skolan som de tycker att ser tråkig ut.

Ehrstedt har visioner om en läktare där klasserna kunde få sin undervisning.

- Eleverna kunde också uppträda nere på gården och med publiken på läktaren. Den skulle också kunna användas till motion.

Lagerbohm tror att en läktare skulle göra det möjligt att ha mera undervisning ute med tanke på att skolan inte motsvarar de krav som läroplanen ställer.

Katarinaskolan i Karis.
Lärarna i Katarinaskolan har många planer på vad branten utanför skolan skulle kunna användas till. Katarinaskolan i Karis. Bild: Marica Hildén / Yle katarinaskolan skolgård

Elisabet Ehrstedt förklarar att skolan inte helt och hållet kan erbjuda nya undervisningsmetoder då bland annat skolans klassrum inte är flexibla.

Skolan är just nu för liten för de 333 eleverna. Det här läsåret har Katarinaskolan en rekordstor första klass med 74 elever.

Var slutar Hem och Skolas ansvar?

Läroplanen och ekonomi är ord som ofta dyker upp i diskussionen om det nya förrådet på skolgården.

Det hela handlar inte enbart om skolgården, anser Hem och Skolas ordförande Matias Kaihovirta, utan egentligen om hela skolan som helhet.

En käpphäst i nya redskapsskjulet i Katarinaskolan i Karis.
Det finns till exempel käpphästar att låna från förrådet. En käpphäst i nya redskapsskjulet i Katarinaskolan i Karis. Bild: Marica Hildén / Yle skolmaterial

Hur ska Katarinaskolan kunna undervisa enligt den nya läroplanen och hur mycket ska Hem och Skola bidra med? Är det alls föreningens uppgift att bidra ekonomiskt? Hur är det med staden Raseborgs ansvar?

Hem och Skola har satsat mycket mera än förråd och växter. Föreningen har även köpt pingisbord, gymnastikredskap och instrument.

Är det meningen att Hem och Skola ska ta på sig ansvaret för att Katarinaskolan som helhet ska vara trivsam?

Matias Kaihovirta önskar ett större ekonomiskt engagemang av staden.

- Skattebetalarna borde få valuta för sina pengar, det finns en gräns för vad Hem och Skola kan göra. Vi kan inte bekosta allt med medlemsavgifter eller använda vår tid till att ansöka om stipendier. Våra resurser är inte oändliga.

- Vi tycker att staden borde ha beredskap att komma ekonomiskt till mötes då läroplanen har förnyats. Det akuta behovet är nu att få skolan renoverad.

Styrelseordföranden: Staden har ansvaret

Anders Walls (SFP) är ordförande för stadsstyrelsen i Raseborg och han välkomnar Hem och Skolas initiativ.

- Det är staden som ska står för grunden i skolvärlden, men det är klart att allting extra är välkommet.

Pingisracketar, hopprep och bollar i nya redskapsskjulet i Katarinaskolan i Karis.
Pingisracketar förvaras i förrådet. Pingisracketar, hopprep och bollar i nya redskapsskjulet i Katarinaskolan i Karis. Bild: Marica Hildén / Yle plastleksaker

Walls säger att Hem och Skola inte ska uppfatta det som så att det är föreningen och personalen som ska ta ansvar för att skolan renoveras så att läroplanen uppfylls.

- Skolans lärarkår har en central roll i arbetet, men renoveringen görs i samarbete med stadens beslutsfattare och tjänstemän. Det får gärna komma respons från Hem och Skola då renoveringen börjar.

Anders Walls tror att renoveringen av Katarinaskolan finns med i ekonomiplanen då budgeten diskuteras i höst.

- Jag hoppas verkligen att vi kan fatta ett beslut om renovering inom den hör fullmäktigeperioden.

I den gällande budgeten finns Katarinaskolan nämnd i ekonomiplanen: planeringen inleds 2019 och skolan renoveras 2020-2021.

Pengar och prioriteringar

Matias Kaihovirta anser att pengar är en prioriteringsfråga.

- Det är politikerna som ska fatta besluten, inte tjänstemännen.

Omklädningsrummet i Katarinaskolan i Raseborg.
Katarinaskolan är sliten. Omklädningsrummet i Katarinaskolan i Raseborg. Bild: Yle karis svenska lågstadium (tidigare namn på katarinaskolan),Västnyland,omklädningsrum,gymnastiksalar,Idrott och hälsa

Raseborgs stad har ett stort renoveringsprogram. Walls säger att behovet av investeringar är nästan oändligt.

- Staden klarar inte av för många stora projekt på en gång, därför måste de tas i tur och ordning.

Hem och Skola försöker påverka beslutsfattare

Kaihovirta säger att Hem och Skola försöker göra sitt bästa och att medlemmarna har varit i kontakt med beslutsfattare.

- Vi använder oss av de politiska kanaler som finns och hoppas att de lyssnar på oss.

En röd studsboll i nya redskapsskjulet i Katarinaskolan i Karis.
Studsbollarna är populära på rasterna. En röd studsboll i nya redskapsskjulet i Katarinaskolan i Karis. Bild: Marica Hildén / Yle katarinaskolan skolgård

Elisabet Ehrstedt konstaterar att i den bästa av världen så är det staden som satsar ekonomiskt på en skola. Men det är okej så här, säger hon.

- En kommun kan inte få de pengar som Hem och Skola nu fått av en stiftelse. Så det är bra att de pengarna finns att få.

Henrik Lagerbohm tycker att det är fint att föreningen engagerar sig, det visar att föräldrarna uppskattar lärarkårens arbete.

- Staden har ett ansvar, men det är svårt att veta vad man ska lämna bort om man prioriterar en sak. Skolan och barnen borde ändå ha hög prioritet.

Det är ändå inte enbart Hem och Skola som ser till att skolgården är trivsam. Staden Raseborg har också bidragit med klätterställningar och gungor.

Raseborgs stad gör en hel del i Karis som gynnar även Katarinaskolan, påpekar Elisabet Ehrstedt. Det är staden som byggt Bulevardes parkourpark som finns framför skolan.

Skolans elever har stor nytta av parken som de använder även under skoldagen.


Läs också