Hoppa till huvudinnehåll

Högre avgift för att sälja tobak i Västnyland diskuteras igen

Cigarett.
Tobakslagen vill få slut på rökning i Finland. Cigarett. Bild: Yle/Minna Almark Västnyland,tobaksrökning,tobak,tobaksprodukter,cigarrett

Avgiften för att övervaka tobaksförsäljningen ska inte höjas. Det anser Sydspetsens miljöhälsonämnd. Direktören hade föreslagit att nämnden skulle gå in för att höja avgiften rejält.

Den nuvarande taxan motsvarar ett självkostnadspris på 110 euro per försäljningspunkt i Hangö, Raseborg och Ingå. Om affären säljer både tobak och nikotinvätskor är avgiften den dubbla.

Direktören för hälsoövervakningen, Katianna Kuula, hade föreslagit att övervakningsavgiften motsvarar lagens maximum på 500 euro eller åtminstone en betydande del av den.

Motiveringen är bland annat att tobakslagen har som målsättning att tobaksrökningen i Finland ska upphöra.

Protester i fjol

Frågan om högre avgift för att sälja tobak var aktuell i fjol höstas. Då var förslaget att taxan skulle höjas till maximibeloppet 500 euro.

Efter protester från företagare på landsbygden beslöt Sydspetsens miljöhälsonämnd då att taxan skulle vara 110 euro.

Omröstning i nämnden

På torsdagen (7.9) kom frågan om att höja taxan igen upp i nämnden.

Anita Westerholm (SFP) föreslog understödd av Erik Holmberg (SFP) att taxan motsvarar självkostnadspris som alltså nu är 110 euro. Nämnden understödde förslaget med 6-1.

Sydspetsens miljöhälsa har hand om miljöhälsan i Hangö, Raseborg och Ingå. Miljöhälsan lyder under Hangö stad.

Frågan går vidare till Hangö stadsstyrelse. Beslutet kommer i alla fall inte att ändra eftersom miljöhälsonämden har mandat att fatta beslut i substansfrågor.

Artikeln korrigerades 8.9 klockan 14:02. I slutet av artikeln stod det tidigare att det är Hangö stadsstyrelse som ska fatta det slutliga beslutet om hur mycket det ska kosta att övervaka försäljningen av tobak. Stadsstyrelsen har emellertid inte befogenhet att fatta beslut i ärendet.

Läs mera:

Glasburk fylld med cigarettfimpar

Övervakningen av tobak blir billigare - företagare nöjda med 110 euro

Övervakningen av tobaksförsäljningen kostar 110 euro per försäljningspunkt i Hangö, Ingå och Raseborg i nästa år. Sydspetsens miljöhälsonämnd beslöt om den summan efter omröstning. Förslaget var 500 euro. Köpman Ragna-Lise Karlsson i Bromarv och Synnöve Lindholm, ordförande för Tenala-Bromarf företagare, är nöjda.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland