Hoppa till huvudinnehåll

Kvinnokliniken bör förbättra kommunikationen till personalen

Ett flygfoto av Kvinnokliniken i Helsingfors.
Till kvinnoklinikens största problem hör kommunikationen till personalen i frågor som berör inomhusluften. Ett flygfoto av Kvinnokliniken i Helsingfors. Bild: Lehtikuva Kvinnoklinik,kvinnokliniken

Regionförvaltningsverket har på personalens begäran gjort en arbetsskyddsinspektion av inomhusluften på Kvinnokliniken i Helsingfors.

Misstankar om yrkessjukdomar som har orsakats av inomhusluften på Kvinnokliniken har undersökts.

Dessutom har sjukvårdsdistriktets försök att åtgärda luftproblemen, deras undersökningar och utredningar samt deras kommunikation till personalen i ärendet inspekterats.

Enligt inspektör Paula Moilanen finns de största problemen i kommunikationen till personalen.

– Problemen har diskuterats mycket öppet. Personalen föreslog själva hur kommunikationen borde skötas så att alla skiftesarbetare ska få aktuell information.

Upptäckta brister, gjorda undersökningar och kommande reparationer hör bland annat till sådant som personalen önskar bli informerade om.

Regionförvaltningsverket har gett sjukvårdsdistriktet HNS anvisningar för hur de kan förbättra verksamheten.

HNS har samtidigt lämnat in ett sammandrag över tidigare, pågående och kommande undersökningar av och åtgärder för inomhusluften.

Enligt Moilanen har HNS blivit avsevärt bättre på att åtgärda luftproblem sedan sjukvårdsdistriktet börjat anställa egna inomhusluftexperter.

Eftersom Barnmorskeinstitutets sjukhus lider av dålig inomhusluft kommer största delen av de förlossningar som annars skulle ske där att förflyttas till Kvinnokliniken i mitten av oktober.

Resten av Barnmorskeinstitutets förlossningar förflyttas till Esbo.

I oktober öppnas också ett patienthotell i hotellet Cumulus i Mejlans för att stöda Kvinnoklinikens verksamhet.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen