Hoppa till huvudinnehåll

Anders Walls: Det kan ta lite tid innan pendlarna hittar tillbaka till det nya Y-tåget

Y-tåget åker från Karis mot Helsingfors en tidig morgon.
Tåget avgår från Karis mot Helsingfors klockan 5.33 på morgonen. Y-tåget åker från Karis mot Helsingfors en tidig morgon. Bild: Yle/Veronica Montén Karis,tåg,Västnyland,karis tågstation

Det var ett bra och strategiskt beslut av Raseborg att satsa på de två nya tågturerna mellan Karis och Helsingfors. Det anser stadsstyrelseordföranden Anders Walls (SFP).

Han påpekar att det kan ta lite tid innan folk hittar tågturerna.

Från och med vecka 33 har tågresenärer kunna ta tåget från Karis mot Helsingfors redan klockan 5.33 och hem igen från Helsingfors så sent som klockan 23.03.

Tågturerna verkar ändå under sina fyra första veckor ha fått en försiktig start.

Ingen rapport den här veckan

Hur följer Raseborg med hur många som använder de nya tågturerna, Anders Walls?

- Vi får ju nog in rapporter av Helsingforsregionens trafik (HRT) som beräknar passagerarmängderna. Så är det klart att man kan göra uppskattningar med att åka med tåget och själv göra studier. Säkert kommer det att kollas upp på olika sätt.

Anders Walls (SFP) är ordförande för stadsstyrelsen.
Anders Walls är nöjd över stadens satsning på två nya tågturer. Anders Walls (SFP) är ordförande för stadsstyrelsen. Bild: Yle/ Christoffer Westerlund stadstyrelsens ordförande

För att få exakta uppgifter om hur populära tågturerna är har Yle Västnyland vänt sig till HRT.

De meddelade att de tyvärr inte kan leverera några uppgifter den här veckan på grund av tekniska problem.

Har Raseborgs stad kommit överens med HRT om hur ofta staden ska få rapporter om passagerarantal?

- Nej, eventuellt på tjänstemannanivå så kommer man säkert att göra upp hur ofta man begär att få de här rapporterna.

Karis järnvägsstation.
Från Karis kan man åka tåg både till Helsingfors och Åbo. Karis järnvägsstation. Bild: Yle/Minna Almark Karis järnvägsstation,järnvägstrafik,järnvägsstationer,järnväg,bron över karis järnvägsstation

Raseborgs stad och HRT har ett avtal som gäller de här nya tågturerna. Vad går det här avtalet ut på?

- Det är ett avtal som har börjat gälla från slutet av augusti. Det fortgår till juni 2019. Det är alltså en knapp tvåårsperiod. Det fortsätter automatiskt fram till 2019 om det inte sägs upp. Sjundeå är ju med som en betalare. Totalt betalas 290 000 för de här turerna. Biljettintäkterna minskar ju på kostnaderna. Staden har sökt statsstöd för det. Raseborg försöker göra det till rutter som också stöds av statliga medel.

Staden ansöker alltså om statsstöd. Hur långt på väg är staden i den processen?

- Det är nog bara i begynnelsen ännu. Det är ju med kommunikationsministeriet förhandlingarna förs. Säkert klarnar det inom kort. De har ju sina tidpunkter för när de beslutar om sådant här.

En man påväg mot ett I-tåg på Helsingfors järnvägsstation.
Den sena tågturen startar från Helsingfors 23.03. En man påväg mot ett I-tåg på Helsingfors järnvägsstation. Bild: Lehtikuva tåg,Helsingfors-Vanda flygplats,Ringbanan,tågtrafik,Helsingforsregionens trafik,i-tåg

Vilken är uppsägningstiden för avtalet mellan staden och HRT?

- Åtta månader om jag minns korrekt. Men det är klart att vi strävar efter och hoppas de här turerna ska användas på det viset att vi kan bedöma att nyttan är så stor och att de kan fortsätta.

Människor står på en tågperrong, tågbana till höger.
Tågturerna stannar också i Sjundeå. Människor står på en tågperrong, tågbana till höger. Bild: Yle/ Veronica Montén ytåget

Om det visar sig att det är väldigt få som använder de här tågturerna. Hur länge ska ni då satsa på turerna innan ni ger upp?

- Jag tror nog att det är viktigt att ge det här tid. Det är ju riktigt i sin början. Det är klart att en del av dem som tidigare åkte tidigare morgontåg säkert har hittat andra transportmedel. Det tar tid innan man kan återgå till att tågpendla igen.

Walls anser att perioden på två år (2017 - 2019) är minimitiden för att testa om folk hittar tågturerna och för att kunna avgöra om tågturerna var en bra satsning eller inte.

- Sedan får man ju utvärdera om det är just de här turerna och tiderna som är de som pendlarna behöver.

Informationstavla på tåg.
Y-tåget på kustbanan drogs in våren 2016. Informationstavla på tåg. Bild: Veronica Montén Karis,Sjundeå,Västnyland,y-tåget

Har du fått någon respons av raseborgare angående de nya tågturerna?

- Den allmänna responsen har nog varit jättejättepositiv. Jag tror att många upplever det att du kommer iväg tidigt till Helsingforsregionen som positivt. Och också möjligheten att kunna ta sig hem från Helsingfors lite senare vet jag att många uppskattar. Det är nog förstås en konkurrensfaktor för hela Raseborg att du också kan ta dig hem sent.

Det finns sådana som ifrågasätter att staden satsar 260  000 euro på de här tågturerna om de bara sedan används av runt 10 - 20 personer. Förstår du det här?

- Det är klart att det ännu inte är så många. Vi hoppas förstås att det ökar. Man kan kanske inte heller förvänta sig att turerna ska vara fullsatta bara några veckor efter att de har börjat gå. Man måste ge sådant här lite tid så att folk hittar tågturerna.

Karis busstation
Pendlare vinner tid med att ta tåg i stället för buss. Karis busstation Bild: Yle/Petra Thilman karis busstation

Varför satsa på tågturer? Varför satsar ni inte på bussturer i stället?

- Det går ju förstås en del bussar från tidigare. Tåget är en snabbare form av kommunikation. Det är viktigt att få hela det här tågpendlandet att fungera. Den som pendlar får redan sätta ut en hel del tid på arbetsresor och ofta blir resan betydligt mycket längre med buss. Jag tror nog att det var ett viktigt drag att det uttryckligen var tågen vi satsade på.

-
Det går snabbare att komma fram med tåg, kommenterar Walls. - Bild: YLE/Rose-Marie Sundström varsam

Själv har Walls inte passat på att åka tåg varken 5.33 från Karis eller 23.03 från Helsingfors.

Han säger ändå att han räknar med att han särskilt kan ha nytta av den sena kvällsturen när han ska hem till Karis efter möten i Helsingfors.

Anders Walls kommenterar slutligen att han fortsättningsvis tycker att det var ett bra och strategiskt beslut av staden att satsa på de nya tågturerna.

- Jag hoppas det utfaller väl.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland