Hoppa till huvudinnehåll

Caruna gräver ner elkablar på nya områden i Västnyland

En grävskopa gräver upp en massa sten i diket där Caruna sätter ner jordkablar.
Caruna har under sommaren grävt ner kablar bland annat i Pojo. En grävskopa gräver upp en massa sten i diket där Caruna sätter ner jordkablar. Bild: Marica Hildén / Yle västnyland,Pojo, Raseborg,Raseborg

Det stora elnätsbolaget Caruna fortsätter med sitt jätteprojekt att gräva ner elkablar i jorden. I Västnyland börjar nya grävarbeten i september, uppger bolaget.

Grävarbeten kommer att synas och tidvis störa trafiken i Lojo, Raseborg och Ingå.

Arbetena börjar i Stortötar och omfattar senare också Täkter, Svartå, Rejböle, Finnböle och Linkulla.

Sysselsätter närmare 70 personer

Det handlar om 130 kilometer mellanspänningsnät. Det är företaget Vertek som sköter jobbet åt Caruna.

Arbetena för det aktuella området väntas vara klara i slutet av 2018.

Projektet förbättrar läget för 1 700 kunder. Det sysselsätter närmare 70 personer och kostar nästan sju miljoner euro.

En rulle med svart kabel. Det är jordkabel som Caruna gräver ner så att luftkablarna kan tas bort.
Elledningar grävs ner för att elavbrotten i framtiden ska bli färre. En rulle med svart kabel. Det är jordkabel som Caruna gräver ner så att luftkablarna kan tas bort. Bild: Marica Hildén / Yle Pojo, Raseborg,jordkablar,Raseborg

Hela projektet går ut på att förbättra bolagets 82 000 kilometer långa elnät.

Samtidigt förbättrar Caruna automationen och den övriga tekniken. På bolagets webbplats kan man följa med hur arbetena framskrider.

Färre elavbrott i framtiden

Allt ska vara färdigt 2028. Tanken är att göra elnätet mindre känsligt för elavbrott och andra störningar då luftkablar ersätts med kablar under jorden.

Caruna är det största elnätsbolaget i Finland. Bolaget har närmare 700 000 kunder.

Läs mera:

Elavbrotten ska minska då Caruna gräver ner jordkablar

Det skramlar högt då grävmaskinens skopa lyfter upp massor av stenar i ett dike som grävs längs Brunkom Strandvägen i Pojo. Stenarna måste tas bort och sättas åt sidan, för i diket läggs jordkablar så att Brunkombornas tillgång till elektricitet blir bättre.