Hoppa till huvudinnehåll

Företagare slarvade med kontroll av personalens hälsa i Pojo

En kock river ost i ett stort metallkärl.
Det behövs inte nya tvångsåtgärder för restaurangen. En kock river ost i ett stort metallkärl. Bild: Jaani Lampinen / YLE kockar,restauranger,Rivjärn,ost,kökshjälp

En restaurang i Pojo hade brister med uppföljningen av personalens hälsotillstånd. Ägaren rättade inte till bristerna i tid. Nu finns ingen personal, men i framtiden ska hälsointyg finnas.

Sydspetsens miljöhälsonämnd har behandlat ett ärende som gäller en planenlig inspektion i en restaurang på tidigare Pojo kommuns område.

Då inspektionen gjordes den 26 augusti 2016 fanns det brister i uppföljningen av personalens hälsotillstånd. Uppföljning av personalens hälsotillstånd ska utföras och dokumenetras som en del av egenkontrollen.

Verksamhetsidkaren uppmanades att åtgärda bristerna inför säsongen 2017. Restaurangen är öppen främst under sommaren.

Företagaren gjorde inget åt bristerna

En ny inspektion gjordes den 26 juli 2017. Då visade det sig att företagaren inte hade rättat till bristerna, trots hälsoinspektörens uppmaning.

Hälsoinspektionen gav då ett förordnande om att bristerna skulle åtgärdas senast den 23 augusti i år.

Företagaren kunde ge sina åsikter i ett skriftligt genmäle till och med den 23 augusti, men företagaren gav inget genmäle inom utsatt tid.

Företagaren ringde däremot hälsoinspektionen den 24 augusti och meddelade att det inte längre finns någon anställd personal i år.

Inga flera tvångsåtgärder

Hälsoinspektionen fick den 29 augusti veta att hälsointyg kommer att visas för dem som fortsättningsvis arbetar inom verksamheten.

Hälsoinspektionen uppmanar företagaren att ett system införs i egenkontrollplanen så att bristen inte upprepas.

På Sydspetsens miljöhälsonämnds möte konstaterades att det förordnande som hälsoinspektören gav i augusti har följts tillräckligt väl. Ytterligare tvångsåtgärder är därför inte nödvändiga.

Nämnden beslöt att omfatta tvångsåtgärderna som hälsoinspektören gjorde och antecknade sedan ärendet till kännedom.