Hoppa till huvudinnehåll

Nej till nattmetro i samband med västmetron - nattbussar bättre

Ihmisiä astumassa ulos metrojunasta, metro Rautatieasema
Helsingforsregionens trafik anser att det inte lönar sig med senare metroturer. Ihmisiä astumassa ulos metrojunasta, metro Rautatieasema Bild: Derrick Frilund / Yle metrostationer,Helsingfors metro,metro ,Helsingfors centralstation,lokaltrafik

Att låta metron gå senare under veckoslutskvällar i samband med att västmetron öppnar får inget stöd hos Helsingforsregionens trafik HRT. En motion i Helsingforsfullmäktige, som fick stöd av en majoritet av ledamöterna, önskar nattmetro. HRT föredrar nattbussar.

Helsingfors stad har med anledning av motionen begärt ett utlåtande av Helsingforsregionens trafik (HRT).

HRT skriver i utlåtandet att nattbussar är ett billigare och bättre alternativ och att en stor del av passagerarna ändå inte bor på promenadavstånd från en metrostation. Enligt HRT förändrar västmetron inte det här.

Enligt HRT finns det bara tillräckligt med passagerare för senare metroturer under lillajulssäsongen i november och i december och under nyår och vappen samt under större evenemang.

Försök med nattmetro 2013 och 2014

Från november 2013 till slutet av 2014 genomförde HRT ett försök med senare metroturer. Under fredags- och lördagskvällar gick den sista turen då halv 2 på natten, istället för halv 12.

Försöket avslutades eftersom det ansågs vara för dyrt.

HRT hänvisar till erfarenheterna från försöket i sitt utlåtande och skriver att de senare metroturerna sattes in under den tid på dygnet då antalet passagerare är minst. Passagerarantalet minskar mellan klockan 22 och 2 för att öka igen mellan klockan 3 och halv 5, står det i utlåtandet.

Slutar nu gå halv 12 på kvällen

Motionen gjordes av Laura Nordström (Gröna) i februari och har undertecknats av 44 ledamöter, det vill säga över hälften i fullmäktige. I den föreslås en utredning om senare metroturer under veckosluten och en aning senare metroturer under vardagarna.

I dag slutar metron gå vid halv 12 på kvällen både under fredags- och lördagskvällar och under vardagar.

Stadsstyrelsen i Helsingfors behandlar motionen om nattmetron på måndag.

Läs också