Hoppa till huvudinnehåll

Sannolikheten för plast i Åbovatten liten

En kran
En kran Bild: YLE/Chanette Härus vatten

En färsk studie visar att kranvattnet runt om i världen innehåller små plastpartiklar, så kallade mikroplaster.

Även om det europeiska kranvattnet innehåller mindre mängder mikroplaster än på andra håll av världen, så visar undersökningen som gjorts av Orb Media att man även hittat av dem i Europa.

I undersökningen finns ingen data från Finland. Det har sannolikt heller inte forskats i det här i Finland, trots att man under senare år intresserat sig för förekomsten av plastpartiklar i såväl vattendrag som avloppsvatten.

Förreningen och grundvattensprocessen torde filtrera bort eventuell plast

Vid Åbonejdens vatten som försörjer hela Åboregionen med dricksvatten, är man inte särskilt oroad över plastpartiklar i vattnet, som ursprungligen kommer från Kumo älv.

- Vattnet genomgår en förbehandling i Vittis, där alla lösa partiklar tas bort och sedimenteras. Det här görs på mikroskopisk nivå. Dessutom får vattnet under tre månaders tid rinna genom Virttaa-åsen innan man pumpar upp det igen, säger Jonas Heikkilä som är styrelseordförande för Åbonejdens vatten, efter att ha diskuterat saken med vd Aki Artimo.

Eftersom processen är så pass lång och mångsidig, bedömer han att sannolikheten för att det ska finnas mikroplaster i dricksvattnet är väldigt liten.

Värt att undersöka

Vid Lounais-Suomen vesi- och ympäristötutkimus som utför analyser av dricksvattnet i Åbo, ser man också risken som liten för att det ska finnas plastpartiklar i dricksvattnet.

- Det är ganska osannolikt, åtminstone efter den process som vattnet genomgår.

Men det kunde göras mer forskning kring det här.

- Det har ju inte gjorts undersökningar av Åbovattnet kring detta, fortsätter Leino.

- Överlag borde man forska mer kring mikroplasterna, vilka mängder som förekommer, vilken påverkan de har på miljön och vilken eventuell risk de kan utgöra för olika organismer.

Det skulle också vara viktigt att utreda plastens ursprung.

- Man bör komma ihåg att inget ämne försvinner ut naturen, utan det blir alltid kvar någonstans om det en gång kommit ut, påpekar Leino.