Hoppa till huvudinnehåll

Fler österbottniska företag satsar på export

Husbyggare på bygge
Husbyggare på bygge Bild: Yle/Jeannette Lintula arbetare

Ta det försiktigt med investeringarna och använd helst bara egna pengar. Det verkar vara ledorden för de små- och medelstora företagen i Österbotten. I stort går det bra för företagen som också i allt högre grad riktar in sig på export.

På det stora hela går det bra för de små- och medelstora företagen nu. Det visar den företagsbarometer som Företagarna i Finland, Finnvera och Arbets- och Näringsministeriet har gjort.

- Orsakerna till att det går bra är i korthet det att vi har flera goda år bakom oss. USA är inne i en lång högkonjunktur och också Europa går bra, och kommer antagligen att fortsätta gå bra en tid också efter att det bromsat in i USA, säger John Erickson, regiondirektör på Finnvera i Vasa.

Finland följer i mångt och mycket den europeiska konjunkturcykeln men:

- Vi gynnas dessutom av att exporten till Ryssland har börjat dra igen, säger Erickson.

Exportindustri.
Exportindustri. exportindustri

Försiktiga investeringar

Kurvorna pekar alltså i huvudsak uppåt, och en stor del av företagen planerar investeringar.

Men de små- och medelstora företagen är ändå försiktiga med att låna pengar - och det här är särskilt tydligt i Österbotten.

- Det finns en, förmodligen rätt sund, försiktighet bland företagen här, säger Erickson.

För Finnveras del märks det i en rätt svag efterfrågan på krediter.

- Företagen investerar nog, men inte alls i den utsträckning som den ekonomiska uppgången skulle tyda på, säger för sin del Hippi Hovi, vd för Kust-Österbottens företagare.

John Erickson på Finnvera i Österbotten och Hippi Hovi på Kust Österbottens företagare.
John Erickson och Hippi Hovi. John Erickson på Finnvera i Österbotten och Hippi Hovi på Kust Österbottens företagare. Bild: Yle/Anna Ruda erickson

Att den försiktiga investeringstakten skulle hämma tillväxten tror John Erickson inte.

- Inte nödvändigtvis, det finns troligen outnyttjad kapacitet i industrin fortfarande.

Ökad exportiver

Men en del investeringar märks ändå. De företag som investerar sätter helst pengarna i nya maskiner eller i nya eller förändrade utrymmen. Och helst använder man alltså egna pengar.

En annan sak som tyder på ökad aktivitet är att andelen österbottniska företag som satsar på export har fördubblats.

- Och det anmärkningsvärda är att de flesta sköter den här satsningen själva, de hänger alltså inte på något storföretag, säger Hippi Hovi.

- Världen specialiseras. Vill du växa måste du söka nya marknader, säger John Erickson.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten