Hoppa till huvudinnehåll

Högkonjunktur, motorväg och hamn – tre orsaker varför företagen väljer Lovisa

Utvecklingsdirektör Sten Frondén.
Det ljusnar över Lovisa, någonting som utvecklingsdirektör Sten Frondén är glad över. Utvecklingsdirektör Sten Frondén. Bild: Yle / Hanna Othman lovisa stadshus

På senaste tiden har det kommit flera positiva nyheter från Lovisahåll om företag som planerar etablera sig i staden. Flera saker inverkar enligt utvecklingsdirektör Sten Frondén.

Just nu finns det ett intresse för Lovisa.

Japanska Muji funderar på att etablera sig i Lovisa, och indiska Bios Agricorp kommer att öppna en logistikcentral i Drottningporten.

Senare planerar de också att utvidga sin verksamhet i Lovisa.

Borgågatan i Lovisa.
Längs Borgågatan, nära motorvägen, finns tomma tomter. Borgågatan i Lovisa. Bild: Yle / Hanna Othman tokmanni i lovisa

- Efter semestern har ytterligare några företag hört sig för om möjligheten att etablera sig i staden. Det ser betydligt bättre och livligare ut nu än för ett år sedan, säger stadens utvecklingsdirektör Sten Frondén.

Orsaken är dels högkonjunkturen. Äntligen börjar handeln röra på sig.

Logistiken är också viktig för många företag. För några år sedan byggdes motorväg ända fram till staden. Effekterna verkar ha haft en liten fördröjning.

- Nu börjar effekten av motorvägen synas då det annars också blir aktuellt för företagen att placera sig på nya ställen och göra nya investeringar, säger Frondén.

Utvecklingsdirektör Sten Frondén.
Sten Frondén. Utvecklingsdirektör Sten Frondén. Bild: Yle / Hanna Othman lovisa

Helsingfors hamn tog över verksamheten i Valkom hamn vid årsskiftet. I och med det finns bredare axlar som har kunnat marknadsföra hamnen, vilket också märkts.

- Sådana företag som behöver hamntrafiken har fått upp ögonen för Lovisa. Det syns också på andra håll än bara på hamnområdet, säger Frondén.

Sten Frondén pratar om en snöbollseffekt. Då det i näringslivet väcks ett intresse för att etablera sig på en ort följer ofta andra företag efter.

Borgågatan i Lovisa.
Företagen har visat intresse för Drottningporten. Borgågatan i Lovisa. Bild: Yle / Hanna Othman skylt,trafikmärken,stadsskylt

- Företagen grupperar sig ofta i kluster. Företag som sysslar med samma sak eller som kan ha nytta av varandras service klumpar ihop sig, och det är vad vi nu sett bland företagen som varit i kontakt.

Frondén hoppas att staden klarar av utmaningen att hålla i gång intresset.

- Vi behöver se till att vi har ett utbud av tomter som har problemfri och snabb kontakt till järnväg, hamn och motorvägen, säger han.

För både Muji och Bios Agricorp har logistiken och läget varit en viktig orsak varför de är intresserade av Lovisa.