Hoppa till huvudinnehåll

Kommentar: Offentlighet i princip men inte i praktiken

Linus Lång
Linus Lång Bild: Yle/Joakim Kosk tipsmaskinen

Offentlighetsprincipen är en av grundstenarna för att kunna granska makthavare kritiskt. Den innebär att information som hanteras av myndigheter ska vara tillgänglig för allmänheten.

Finland kan stoltsera med att Karlebypastorn Anders Chydenius för drygt 250 år sedan gjorde ett pionjärarbete då han drev igenom den första versionen av offentlighetsprincipen i Sveriges riksdag.

Upplysningsmannen Chydenius skulle knappast vara stolt över våra riksdagstjänstemäns krånglande.

Byråkrati med litterär förebild

För mig som journalist är situationen absurd. För nästan tre år sedan bad jag om tillgång till riksdagens besökarlistor.

Nu har jag fått rätt i Högsta förvaltningsdomstolen - besökarlistorna är offentliga. Men mitt agerande har av allt döma lett till att uppgifterna nu förstörs automatiskt.

Det praktiska resultatet av processen är ett byråkratiskt cirkelresonemang som påminner om Joseph Hellers berömda andra världskrigsroman Moment 22: Du kan frikallas från stridsuppdrag om du är galen - allt du behöver göra är att lämna in en ansökan.

Men lämnar du in en ansökan visar du att du inte är galen, eftersom det är en sund reaktion att vara rädd för kriget. Därför kan du aldrig frikallas.

Vad finns det att dölja?

En relevant fråga är förstås om riksdagens besökarlistor alls innehåller någon journalistiskt intressant information. Möten om känsliga ämnen hålls antagligen på helt andra platser.

Att riksdagens tjänstemän tar till att förstöra registren får mig samtidigt förstås att undra vad man vill dölja. Gömmer listorna kontakter till ljusskygga lobbyister eller annan känslig information?

Kanske inte, men så länge listorna hemlighålls och till och med förstörs kvarstår misstanken.

Riskfullt hemlighetsmakeri

Men jag undrar också om Riksdagens säkerhetsenhet kastar ut barnet med badvattnet. Listorna finns till för riksdagens säkerhet, men då listorna förstörs dagligen kan de inte användas för att utreda brott.

I värsta fall kan riksdagen och riksdagsledamöterna till och med bli föremål för angrepp och våldsdåd. Besökarlistorna kan innehålla information som är värdefull för utredning eller till och med förebyggande av sådana dåd.

P.S. På andra sidan Atlanten tvistar man om Vita husets besökarlistor är offentlig information. Presidentens säkerhetstjänst Secret Service gick nyligen med på att inte förstöra sina listor så länge rättsprocesser pågår. D.S.

Läs mera:

Tjänstemän låter förstöra riksdagens besökarlistor - trots att HFD har beslutat att de är offentliga

Uppgifter om riksdagens besökare är offentliga, har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast. Men efter HFD-beslutet låter riksdagens kansli förstöra uppgifterna automatiskt varje dag. I praktiken är det nu omöjligt att få insyn i vem som besöker riksdagen.