Hoppa till huvudinnehåll

Esbo satsar på tre språk - blanketter ska finnas på engelska

Plan att göra Fortums torn på Kägeludden till bostadshus
Kägeludden ska få nya tornhus. Esbo stad vill skapa en vision om Kägeludden som stöder etableringen av innovativa företag. Plan att göra Fortums torn på Kägeludden till bostadshus Bild: Helin & Co Arkkitehdit kägeludden

Det ska bli lättare att sköta kommunala ärenden på engelska i Esbo. I sin strategi för de kommande fyra åren satsar Esbo stad på att höja sin internationella profil.

Esbo ska bli mer lockande internationellt och kunna ge service på tre språk. Det framgår ur stadens strategi för 2017- 2021 som stadsfullmäktige godkände i måndags.

Redan nu har 42 000 Esbobor något annat modersmål än svenska eller finska. Enligt stadens prognoser kommer antalet att fördubblas före år 2030.

Esbo stad ska förbättra möjligheterna att sköta ärenden med staden på engelska. I strategin finns planer på att alla stadens tjänster och blanketter skulle finnas tillgängliga också på engelska.

Skolornas lokaler ska sättas i skick

Ett av de viktigaste målen i stadens strategi är att inga elever ska behöva lida av dålig inneluft i skolan.

- Vi sätter i skick inneluften i skolor och daghem genom ett omfattande investeringsprogram som bygger på typskolor och en skolfond och på att vi förbättrar lokalernas användningsgrad, säger stadsdirektör Jukka Mäkela i ett pressmeddelande.

Stadsdirektör Jukka Mäkelä i Esbo.
Jukka Mäkelä är stadsdirektör i Esbo. Stadsdirektör Jukka Mäkelä i Esbo. Bild: Yle/Mira Myllyniemi stadsdirektör jukka mäkelä i esbo

Staden ska reservera tillräckligt med fungerande ersättande lokaler för de skolor som måste flytta från dåliga lokaler. Esbo ska använda olika slags lokaler för skolorna.

Esbo ska bli en miljövänlig stad. Målet är att staden ska vara kolneutral år 2030.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen