Hoppa till huvudinnehåll

Raseborgarna mycket nöjda med kommunala tandvården

Tandvård
Tandvården i Raseborg är bra, tycker invånarna. Tandvård Bild: YLE/Goodshoot.com/Ludovic Di Orio tandvård,webbdoktorn

Tandvården i Raseborg landar på första plats i Nyland, visar en enkätundersökning. Medelvitsordet är 4,9 på en skala från ett till fem.

Det är Institutet för hälsa och välfärd, THL, som tillsammans med kommunerna i Finland har gjort en enkät om servicen inom munhälsovården.

Enkäten gjordes för ett år sedan, hösten 2016.

I Raseborg svarade 177 personer, eller 34 procent av de tillfrågade på enkäten. Och munhälsovården får beröm.

Kompetent personal

Skalan är alltså sådan att vitsord fem är det högsta.

Raseborgarna gav personalens kompetens vistordet 4,9 och att servicen ges inom rimlig tid vitsordet 4,8.

- Yrket som tandläkare eller andra yrken inom munhälsovården går i hög grad ut på kundtjänst, säger Kaisa-Maija Kouri som är ansvarig tandläkare vid Raseborgs stad i ett pressmeddelande.

Brister

Också de punkter raseborgarna var lite mera missnöjda med fick rätt höga vitsord.

Det som fick kritik i enkäten var bristen på information om priser (4,2). Rådgivningen om självvård och fortsatt vård fick heller inte toppbetyg (4,6).

Däremot var man nöjd med den allmänna informationen om vård och vårdalternativ (4,8).

- På basis av svaren kan vi konstatera, att det antagligen inte är möjligt att ge patienten "för mycket" information om vården. Det bör personalen hålla i minnet också i fortsättningen, säger Kouri.

Hanterar rädslor väl

Munhälsovården i Raseborg får medelvitsordet 4,8 när det gäller hanteringen av smärta inom tandvården.

Kouri säger att man gör sitt bästa inom staden för att minska på de rädslor människor har gällande vården.

Regelbunden enkät

År 2016 hade munhälsovården i Raseborg sammanlagt nästan 11 000 kunder.

Raseborg har tre tandläkarmottagningar och verksamhet på sex ställen. Svaren till kundenkäten har samlats in från alla sex platser.

THL utför den här enkätundersökningen med två års mellanrum.

Läs också