Hoppa till huvudinnehåll

Torgparkeringens trapphus måste kanske byggas om

Uppgången till den underjordiska torgparkeringen i Jakobstad
Uppgången till den underjordiska torgparkeringen i Jakobstad. Uppgången till den underjordiska torgparkeringen i Jakobstad Jakobstad,skyddad trappuppgång

Tekniska nämnden i Jakobstad anser att torgparkeringens trapphus har uppförts i strid med det beviljade bygglovet. Nämnden anser att de ursprungliga ritningarna ska följas.

Tekniska nämnden tog vid sitt möte på tisdagskvällen ställning till torgparkeringens trapphus på begäran av stadens ledande byggnadsinspektör.

Entréhusen till torgparkeringen är inte byggda enligt det beviljade bygglovet.

Trapphusen avviker väsentligt från bygglovet

Det ursprungliga bygglovet beviljades för lätta, genomskinliga konstruktioner av glas och stål som var planerade för att passa in i den historiska torgmiljön.

Museiverkets utlåtande om planerna hade begärts innan bygglovet beviljades.

Uppgångarna till den underjordiska torgparkeringen i Jakobstad
Staden hade beviljat bygglov för entréhus som var ljusare och lättare än dessa. Uppgångarna till den underjordiska torgparkeringen i Jakobstad Jakobstad,uppgångar

Enligt stadsplanearkitekt Pekka Elomaa har trapphusen uppförts i strid med bygglovet så att de väsentligt avviker från den ursprungliga tillståndshandlingen.

Inga ändringsplaner har lämnats in

När det framgick att byggandet avvek från planerna har ledande byggnadsinspektören flera gånger krävt att få ändringsplanerna för bedömning men han har inte fått dem.

Den senaste ansökan om bygglov är daterad 4.5.2017 då trapphusen redan var färdiga.

Elomaa skriver i sin beredning av ärendet att man borde ha ansökt om tillstånd av byggnadstillsynsmyndigheten för den ändrade planen.

I det här fallet borde också Museiverket ha fått möjlighet att ge ett utlåtande.

"Ritningarna kan inte misstolkas"

De uppförda trapphusen uppfyller inte de krav som ställs i förhållande till miljön och de förverkligar inte målsättningarna i detaljplanen, konstaterar tekniska nämnden.

- Vi har tittat på de ursprungliga ritningarna och de kan inte misstolkas, säger nämndens ordförande Christer Tonberg.

"Det blir väl en ny rumba"

Tekniska nämnden kan ändå bara ge utlåtande i frågan.

- Vi kan alltså inte säga att de ursprungliga ritningarna bör följas, säger Tonberg.

Det blir byggnadsinspektören och miljöbyggnadsnämnden som får ta ställning till ärendet.

- Det blir väl en ny rumba nu. Om det ska byggas om eller om det blir en kompromiss vet vi inte ännu, säger Tonberg.