Hoppa till huvudinnehåll

Borgå satsar på centrum, västra åstranden och Kullo nästa år

gatumiljö i Borgå
Västra åstranden kommer fortsättningsvis att växa. gatumiljö i Borgå Bild: Yle/Mikael Kokkola gatukonst,Offentlig konst,västra åstranden i borgå

Under nästa år kommer Borgå stad att speciellt satsa på tre planläggningsområden.

Ett av dem är företagsområdet i Kullo. Området är 88 hektar stort och ligger mellan Borgå motorväg och Sköldviks industriområde.

Området i Kullo är attraktivt speciellt för sådana företag som kan utnyttja närheten till Sköldvik.

- Planförslaget är färdigt och nu borde vi få till stånd markanvändningsavtal med markägarna, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Stadens illustration av det planerade industriområdet i Kullo
Så är det tänkt att företagsområdet i Kullo ska se ut. Stadens illustration av det planerade industriområdet i Kullo Bild: Borgå Stad Borgå,industriområden

Centrum stampar på stället

Tanken är att också förbättra Borgå centrum. Det vill staden göra bland annat genom att utveckla centrums dragningskraft.

Det har talats om underjordiska parkeringshallar och om att dels bygga om centrumfastigheter för att ge dem ett lyft och dels om att helt bygga nytt.

Längre än till diskussionsstadiet har man dock inte nått.

- Det handlar fortfarande om att få igång en diskussion om vad vi vill ha i centrum och likaså om att fortfarande försöka aktivera och locka fastighetsägarna i centrum att vara med i utvecklingen, säger von Schoultz.

Uusi kaupunki-kollektiviets vision för Borgå torg ur fågelperspektiv.
Uusi kaupunki-kollektivets vision för Borgå torg ur fågelperspektiv. Uusi kaupunki-kollektiviets vision för Borgå torg ur fågelperspektiv. Bild: Uusi kaupunki. uusi kaupunki

Borgå torg och stadshustomten

Det finns också delar av centrum som Borgå stad själv kan göra något åt.

Planen för kvarteret bakom stadshuset kommer inom en snar framtid att vinna laga kraft. Där finns en konkret möjlighet till utveckling i centrum av staden.

- Torget är likaså en sådan del av staden som Borgå stad med hjälp av egna åtgärder kan utveckla, säger von Schoultz.

Västra åstranden fortsätter växa

Västra åstranden är det område som har vuxit snabbast under de senaste åren.

- I framtiden handlar det i stor utsträckning om de södra delarna av stadsdelen. Vi har också en plan på kommande för strandområdet, så utvecklingen och byggandet på västra åstranden kommer att fortgå, säger von Schoultz.

Skiss över gästhamnsplaner i Borgå.
En gästhamn och ett hotell har varit på tapeten för strandremsan på västra åstranden söder om Alexandersgatans bro. Skiss över gästhamnsplaner i Borgå. Bild: Klaus Suhonen Gästhamn,båtturism,gästhamnsplan i borgå

Tätare bostadsområden

Planläggningen kommer också att arbeta med att göra stadsstrukturen tätare och på att styra småhusbyggandet till områden som är planerade.

- Ett tätare byggande är att föredra inte bara med tanke på ekonomin. Det är också en miljöfråga. Det ökar energieffektiviteten och minskar växthusgasutsläppen, förklarar von Schoultz.

Stadsutvecklingsnämnden ska behandla sitt budgetförslag den 19 september.

Läs också

Östnyland

Bekanta dig med hur vi jobbar med Ansvarsfull journalistik
  • Tipsa oss - var finns våra värsta vägar?

    Svenska Yle söker de sämsta vägarna i Svenskfinland.

    Guppiga vägar. Vägar med ojämn yta. Vägar med gropar. Våra vägar mår inte särskilt bra. Vägnätet förfaller sakta men säkert och klagomålen tilltar i takt med att bilar förstörs och säkerheten försämras. Men var finns de allra sämsta vägarna i våra trakter?

Nyligen publicerat - Östnyland