Hoppa till huvudinnehåll

Nu byggs avsnitt två av västmetron - men vad har man lärt sig av problemen hittills?

Det är oklart när västmetron börjar köra. Men byggandet av västmetrons fortsättning, alltså del två från Mattby till Stensvik, är i full gång. Så här ser Esbo och västmetrobolaget på lärdomarna från del ett av metrobygget.

Samtidigt som avsnitt ett av västmetron väntar på startdatum har bygget för avsnitt två varit i full gång en tid redan.

Största delen av av sprängnings- och grävarbetet för tunnlarna och stationerna är redan klart mellan Mattby och Stensvik. Nästa steg är att börja bygga själva stationerna.

En byggarbetare lyser med ficklampa på betonglagret som täcker en ny metrotunnel i Esbo.
Vid Mossberget i Nöykis byggs en ny metrodepå. Sprängningsarbetet är så gott som klart, nu börjar byggskedet i stället. En byggarbetare lyser med ficklampa på betonglagret som täcker en ny metrotunnel i Esbo. Bild: Länsimetro oy / Minna Alantie Västmetron

Anbudsförfarandet startar nu och bara bolaget valt entreprenörer kan de börja jobba på våren, berättar Jaakko Naamanka som är projektchef för Mattby-Stensvikavsnittet på västmetrobolaget.

- Det brukar ta omkring ett halvt år att utse entreprenörer, säger Naamanka.

2020 är inte längre ett alternativ

Länge sades det att västmetrons andra avsnitt skulle vara klart för trafik år 2020.

Något nytt startdatum har varken västmetrobolaget eller Esbo stad ännu gett, men det som åtminstone är klart är att året 2020 inte gäller längre. Bara att bygga stationerna tar två till tre år.

Vi lär ju oss något nytt varje dag.― Olli Isotalo, teknisk direktör i Esbo, om västmetron

Och det är en hel del erfarenheter från byggandet av del ett som nu behöver beaktas när västmetron tar sig ytterligare sju kilometer västerut från Mattby till Stensvik.

- Vi lär ju oss något nytt varje dag, säger Olli Isotalo, teknisk direktör i staden. Det är klart vi tittar på vad som har tagit tid i fas ett och utifrån det preciseras tidtabellen för fas två.

En åtgärd man vidtagit är att se över hur många och hur stora bitar arbetet delas upp i.

Vi har sett till att entreprenaderna består av större helheter än i fas ett.― Jaakko Naamanka, västmetrobolaget

- Vi har sett till att entreprenaderna består av större helheter än i fas ett, säger Jaakko Naamanka.

Entreprenörerna ska alltså ha större ansvar, för större helheter, och samarbetet mellan entreprenörer, västmetrobolaget och Esbo stad ska öka.

Esbo ska hänga med bättre med planläggningen

Alla stationer på västmetrons förlängning finns i Esbo, så det är Esbo ensamt som håller i det projektet.

För västmetrons första del var Helsingfors med på 15 procent av kakan.

Isotalo säger att Esbo stad den här gången ska sköta sin bit snabbare.

Vi måste fortare komma igång med planläggningen för byggena ovanpå marken.― Olli Isotalo, teknisk direktör i Esbo

- Vi måste fortare komma igång med planläggningen för byggena ovanpå marken, säger Isotalo.

Det gäller alltså att se till att planeringen och bygget av affärsutrymmen och bostäder bättre synkroniseras med arbetet på metrostationerna.

Så skiljer sig skede 1 och skede 2 av västmetron

Skede 1 Skede 2
Kilometer: 14Kilometer: 7
Antal stationer: 8Antal stationer: 5, och en metrodepå
Prisuppskattning: 1 186 miljonerPrisuppskattning: Hittills 801 miljoner
Staten betalar: 249 miljonerStaten betalar: 30 procent, men högst 240 miljoner

Till exempel i Hagalund, i västmetrons första del, behövde en del ändringar för bland annat rulltrappor göras, eftersom köpcenterplanerna klarnade först när stationsplanerna redan var gjorda.

En sak som måste redas ut är om platserna för anslutningsparkering ska byggas under jord eller ovan, vilket påverkar både prislapp och tidtabell.

Prisuppskattningen justeras också under hösten

Prislappen är också fortfarande ett frågetecken. Budgeten har hittills varit 801 miljoner euro.

Staten har lovat stå för 30 procent av prislappen, men som försiktighetsåtgärd finns det den här gången ett villkor om ett maximibelopp: statens andel får vara högst 240 miljoner euro.

Bara vi nu får undan det här första skedet först.― Olli Isotalo

Enligt Olli Isotalo kommer Esbo att kunna ge en ny uppskattning för både prislapp och tidtabell för västmetrons andra skede senare i höst.

- Bara vi nu får undan det här första skedet först, säger han.

Läs mera:

Västmetrons kontrollcentral färdig snart? - "Om det går bra kommer trafiken igång i slutet av september"

Kontrollsystemet borde vara klart redan nästa vecka, säger västmetrobolaget nu. Bolaget lovar också att börja informera om läget varje fredag.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen