Hoppa till huvudinnehåll

Allt fler i Esbo och Helsingfors utsätts för trafikbuller - kan orsaka skador i längden

Nordenskiölsgatan i Helsingfors 8.7.2015
Både bilar och spårvagnar orsaker trafikbuller. På lång sikt kan det leda till många olika problem. Nordenskiölsgatan i Helsingfors 8.7.2015 Bild: Yle/Petter West 2ans spårvagn

Kring en fjärdedel av invånarna i Helsingfors utsätts för väg- och gatutrafikbuller. Ungefär en femtedel av alla Esbobor är bosatta i en bullerzon. Trafikbuller är farligt eftersom det i längden kan orsaka hörselproblem och stress.

Yle Huvudstadsregionen träffar Sonja Londen, verksamhetsledare för Svenska hörselförbundet rf, utanför Helsingfors centralstation. Klockan är lite före nio och morgonrusningen är i full gång.

Bakgrundsljudet från bilar, bussar, tåg och spårvagnar kan beskrivas som öronbedövande och det är svårt att höra vad man själv tänker – för att inte tala om vad den andra säger.

– Oj, nu körde en buss förbi och jag blev genast tvungen att höja rösten, halvskriker Londen.

Londen säger att väg- och gatutrafikbuller är ljud som hela tiden finns med i stadsbilden och som stadsbor helt enkelt är tvungna att acceptera.

Med väg- och gatutrafikbuller avses oljud från både landsvägar och gatutrafik i städer.

– Dessutom orsakar tågtrafiken och spårvagns- och metrotrafiken mycket buller i Helsingfors, säger Eva Pitkänen, chef för teamet för miljöpåverkan, luft och buller vid stadsmiljösektorn i Helsingfors.

Pitkänen berättar att om bullret överskrider 55 decibel anses det vara skadligt.

– Men till exempel invid huvudgator och landsvägar är sådana områden där ljudet är mycket högre än så, 65-70 decibel, säger hon.

Trafikbuller orsakar stress och trötthet

På lång sikt kan trafikbuller vara skadligt för hälsan i form av stress.

Londen berättar att sådana ljud som hela tiden finns med i vardagen leder till huvudvärk, koncentrationssvårigheter och trötthet.

– Den utsatta blir också lättare irriterad och kan ha svårare att minnas konversationer, säger hon.

Londen berättar också att kroppen fungerar så att vid ljud runt omkring spänner den sig.

– En eventuell tinnitus kan då förvärras och om en person utsätts för den här typen av ljud under en längre tid, kan det i sig självt ge upphov till tinnitus, säger Londen.

Dessutom är ju trafikbuller otrevligt!― Sonja Londen och Eeva Pitkänen

Enligt Londen påverkar trafikbuller alla människor, men speciellt utsatta är personer med någon typ av hörselskada - främst ljudkänsliga personer.

Hörapparater som är designade att förstärka ljudupptagning, förstärker också det omgivande bullret. Det kan göra det svårt för personer som använder hörapparater att urskilja till exempel prat från buller, berättar Londen.

– Dessutom är ju trafikbuller otrevligt, konstaterar både Londen och Pitkänen.

Sonja Londen i vit jacka framför taxibil och buss.
Sonja Londen, verksamhetsledare på Svenska hörselförbundet, säger att trafikbuller kan påverka människan på många olika sätt. Sonja Londen i vit jacka framför taxibil och buss. Bild: Yle/Christoffer Kaski svenska hörselförbundet

Buller i Helsingfors

Enligt en undersökning är kring en fjärdedel av alla helsingforsare bosatta så att de utsätts för buller orsakade av bilar och annan gatutrafik.

Undersökningen görs med fem års mellanrum i europeiska storstäder, för att kartlägga hur många personer i storstäder som utsätts för trafikbuller och för att hitta sätt att råda bot på problemen.

Kring fyra procent av invånarna är utsatta för spårvagnsbuller och omkring en procent eller under, är utsatta för buller orsakat av metro- eller järnvägstrafik.

Ett försök att få bukt med problemet

Jämfört med då en likadan undersökning gjordes fem år tidigare, är det nu 14 procent fler som utsätts för väg- och gatutrafikbuller.

– Det är ju en ökning men staden och invånarantalet har vuxit i proportion, så i själva verket är det inte så många fler jämfört med tidigare, säger Pitkänen.

Hon berättar att Helsingfors stad hela tiden strävar efter att minska på trafikbullret i staden.

– På lång sikt ska vi försöka få ner mängden utsatta invånare med tjugo procent, säger hon.

Det främsta sättet att försöka minska bullret är enligt Pitkänen genom att ta trafikbuller i beaktande då bostadsområden och infrastrukturen planeras.

Hon säger att det är viktigt i synnerhet just nu då staden pressas ihop och det byggs mycket vid knutpunkter inom kollektivtrafiken.

Andra sätt att få bukt med problemet är genom att införa olika typer av bullerskydd längs de allra livligaste vägarna, som till exempel ringvägarna, eller genom att använda en tystare asfalt eller sänkta hastighetsbegränsningar.

Jorden med hörlurar på.
Bullerskydd - i olika former - är ett sätt att motverka trafikbuller. Jorden med hörlurar på. Bild: Mostphotos/Hannu Viitanen hörlurar,jorden,buller,bullerskydd,hörseln,bullerskador

Kraftig tillväxt utmaning i Esbo

I Esbo bor ungefär var femte invånare i ett bullerområde. Andelen esbobor som utsätts för järnvägsbulller har däremot sjunkit jämfört med år 2012 och är nu kring 1 200 personer.

Maria Favorin, miljöinspektör vid Esbo stads miljöcentral, säger att det beror på att invånarantalet i Esbo har vuxit med närmare en tiondel under de fem senaste åren.

Låt öronen vila ibland!― Sonja Londen

I framtiden är den största utmaningen att Esbo fortsätter växa kraftigt.

– Det gör att staden måste bygga hus i bullerzoner och dessutom ökar mängden fordon som i sin tur ökar mängden trafikbuller, säger Favorin.

Också i Esbo är bullerskydd ett konkret sätt att få bukt med trafikbullret på.

– Och sen förstås när västmetron startar så hoppas vi att väg- och gatutrafikbullret i metroområdet ska minska, säger hon.

Hur kan jag själv som invånare påverka bullernivån runt omkring mig?

– Genom att till exempel åka kollektivtrafik eller promenera eller cykla, säger Pitkänen.

Hon säger att också att trafikbullret kan minska genom att man kör långsammare och använder friktionsdäck i stället för dubbdäck på vintern.

– I städer borde hastighetsbegränsningen vara högst 40 kilometer i timmen och det skulle vara viktigt att också följa begränsningarna för att minska på trafikbullret, säger Pitkänen.

Londen påpekar att många lyssnar på radio eller musik via hörlurar då de rör sig utomhus och att de då ska ställa volymen hemma då det är tyst och lugnt – annars kan volymen lätt bli för hög och orsaka skador.

Londen har också ett tips som är lätt att följa:

– Låt öronen vila ibland! De allra bästa ljuden finns i naturen, till exempel skogen, havet eller fåglar.

Artikeln uppdaterad och orden "friktionsdäck i stället för" har lagts till.

Läs också

Huvudstadsregionen

Bekanta dig med hur vi jobbar med Ansvarsfull journalistik

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen