Hoppa till huvudinnehåll

Skolbarometer: Tonåringarna är allt nyktrare

Ung kvinna dricker och röker.
Alkoholbruket minskar bland tonåringar. Ung kvinna dricker och röker. Bild: Copyright 2011-2012 Kozzi.com alkoholdrycker,alkoholkonsumtion,alkoholism,alkohol (njutningsmedel),tobaksrökning,ungdomar,kvinnor,flickor,unga vuxna,tonåringar,viner,cigaretter,vinflaskor

Allt fler tonåringar väljer en nykter livsstil. Bland elever i åttonde och nionde klass är över 60 procent nyktra, medan motsvarande siffra är 35 procent i gymnasiet och 26 procent i yrkesskolor.

Enligt THL har de ungas drickande för att bli full också fortsatt minska.

Däremot är övervikt ett växande problem. Av elever i yrkesskolor är kring 25 procent överviktiga, medan andelen är 19 procent bland gymnasister.

Utmattning är också ett märkbart problem bland eleverna i andra stadiet. Varje vecka drabbar det kring 60 procent av flickorna och 30 procent av pojkarna.

Mobbning en svår nöt att knäcka

Mobbningen är fortsättningsvis ett problem i alla skolstadier.

19 procent av lågstadieelever, 24 procent av högstadieelever, 11 procent av gymnasister och 13 procent av elever i yrkesskolor har mobbats på grund av utseende, kön, hudfärg, språk, funktionshinder, familj eller religion.

Enligt THL är det särskilt bekymrande att över 40 procent av omhändertagna barn, barn med funktionshinder och barn med utländsk bakgrund har utsatts för mobbning. THL skriver att redan utgångsläget för de här barnens välmående är särskilt utmanande.

THL påpekar att det förekommer en stor ojämlikhet i barnens välmående, men att skolorna har beredskap att handskas med det med hjälp av kuratorer och psykologer.

Läs mera:

Sju teorier om varför ungdomar dricker mindre

Institutet för hälsa och välfärd THL undersöker varför unga dricker mindre alkohol än tidigare. Utvecklingen har pågått under flera år och gäller både yrkesstuderande, gymnasiestuderande och elever i grundskolan. Också antalet helnyktra ungdomar har ökat.