Hoppa till huvudinnehåll

Bordsbön på dagis inte längre tillåtet - men kommunerna tolkar reglerna olika

Barn på ett dagis i Larsmo.
Barn på ett dagis i Larsmo. Bild: Yle/Ida-Maria Björkqvist furuholmens daghem

Småbarnspedagogiken har fått en ny plan som omfattar åskådningsfostran. Men tolkningarna om vad planen innebär går isär i kommunerna, främst gällande bordsbönen.

Den nya planen för småbarnspedagogik säger att man inom åskådningsfostran ska respektera varje familjs bakgrund, åskådningar och värderingar.

Man ska tillsammans bekanta sig med de religioner och övriga åskådningar som finns i barngruppen. Att inte utöva någon religion alls betraktas också vid sidan av övriga åskådningar.

Ingen bordsbön i Vasa och Jakobstad

På utbildningsstyrelsen säger specialsakkunnig Kirsi Tarkka tvärt nej till bordsbön. Men ute i kommunerna verkar man inte riktigt eniga om hur planen ska tolkas. Främst är det bordsbönen som utgör en vattendelare.

I Vasa och Jakobstad ber man inte längre bordsbön i daghemmen.

- Bordsbön kan man inte ha, det är fråga om att utöva religion och det har vi inte rätt att göra, säger Lillemor Gammelgård som är direktör för småbarnsfostran i Vasa.

Lillemor Gammelgård, direktör för småbarnsfostran i Vasa.
Lillemor Gammelgård Lillemor Gammelgård, direktör för småbarnsfostran i Vasa. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist gammelgård

Barn riskerar att bli utanför

Gammelgård säger att religion inte är totalförbjudet, men ska inte utövas inom småbarnspedagogiken. Om man ber bordsbön så sker det varje dag och barn som inte deltar riskerar att bli utanför.

- Bordsbön kan bli jättepinsamt för ett barn om dess föräldrar sagt nej och alla andra barn ber bordsbön tillsammans, säger Gammelgård.

I Pedersöre frågar man föräldrarna

I Pedersöre kommun har man gjort en annorlunda tolkning. Där är det daghemmen som besluter om bordsbön i samråd med föräldrarna.

- I några daghem ber man bordsbön, men de flesta har övergått till ramsor. Vi har inte något förbud utan beslutet tas i samråd med föräldrarna. Respekt är ledordet, säger dagvårdschef Catarina Herrmans.

Herrmans säger att om inte alla barn i en grupp får delta i bordsbönen så ber man inte.

Dagvårdschef Catarina Herrmans i Pedersöre
Catarina Herrmans Dagvårdschef Catarina Herrmans i Pedersöre Bild: YLE/ Kjell Vikman herrmans

Vill gärna ta in andra kulturer

Föräldrarnas önskemål är utgångspunkten, i enlighet med den nya planen säger Herrmans. Catarina Herrmans anser inte att man utövar religion i daghemmen i Pedersöre.

Inte heller i Kristinestad har man gått ut med anvisningar angående bordsbön säger Hilkka Udd.

- Vi följer planen som säger att man respekterar allas tro och värdegrunder och diskuterar de här sakerna med föräldrarna. Vi har inte gått ut med några förbud, säger Udd.

Barn leker med lego
Barn leker med lego Bild: Mostphotos småbarnsfostran,kreativitet,inlärning,leksaker,förskolan,lek (barnlek),barn (familjemedlemmar),legobitar,child (Jung),dagis

Herrmans säger att planen också lyfter fram vårt kulturarv och i samband med de religiösa högtiderna som jul och påsk kommer religionen fram.

Det här bör man också diskutera med familjerna.

Kyrkobesök är okej

Att besöka kyrkan ibland eller att församlingen kommer på besök då och då innebär inga problem säger Gammelgård. Då kan man ordna annat program för de barn som inte deltar.

- Det är främst allmänbildande och en del i kulturfostran, det är ändå vår folkkyrka. Skillnaden är just i utövandet, säger Gammelgård.

Kyrkan i Kimito.
Den nya planen för småbarnspedagogik sätter inte stopp för kyrkobesök. Kyrkan i Kimito. Bild: Yle/Lotta Sundström kyrkbänkar

Catarina Herrmans säger att man måste hitta en linje som respekterar alla.

- Om inte alla deltar i besöket så måste man besluta om man lämnar bort kyrkobesök helt eller bildar en grupp för dem som inte deltar, säger Herrmans.

Samma plan - olika policy

Intressant är att policyn i Jakobstad och Pedersöre är olika, även om alla fem kommuner mellan Nykarleby och Kronoby utarbetade en gemensam plan i dessa frågor för ett par år sedan.

- Vår ståndpunkt är att man inte ska be bordsbön. Men den kristna tron är en del av vårt kulturarv så vi uppmärksammar högtiderna. Det är en del av vårt samhälle, säger dagvårdschef Tom Enbacka i Jakobstad.

Kyrkobesök är frivilliga och för dem som inte deltar ordnar man andra aktiviteter.

- Vi har aldrig egentligen haft några större problem med det här, säger Enbacka.

Familjernas värderingar ska respekteras

Enbacka säger att man diskuterar de här frågorna när barnen börjar i daghem. Inget barn ska känna att det straffas för att det inte deltar.

- Dessutom borde vi bli bättre på att lära barnen om främmande religioner och att det finns de som tänker annorlunda.

- Men rent religiösa inslag som bordsbön, de ska inte finnas med i verksamheten enligt de diskussioner vi har fört i Jakobstad, säger Enbacka.

Utbildningsstyrelsen säger nej till bön

Vid utbildningsstyrelsen säger Kirsi Tarkka som är specialsakkunnig inom grundläggande utbildning och småbarnspedagogik absolut nej till bordsbön.

- Nej, på daghemmen ska man inte be bordsbön. Det är att utöva religion, säger Tarkka.

Att delta i julkyrka är lite annorlunda säger Tarkka. Det är inte verksamhet som daghemmen själva ordnar.

- Med löfte från föräldrarna kan barnen delta om man noga överväger detta. Men att utöva religion hör inte till småbarnspedagogikens verksamhet, säger Tarkka.

Tydligare direktiv utformas

Tarkka lyfter fram att åskådningsfostran ska inkludera alla i gruppen och allas åskådning. Tillsammans kan man bekanta sig med olika religioner och lära sig att prata om dem utan att diskussionen färgas av värderingar.

Tarkka säger att man just nu utformar tydligare direktiv för hur åskådningsfostran ska utformas och vad som är okej och inte okej.

Etik och godhet kan poängteras

Barnet ska ställas i centrum och inte känna sig exkluderat säger Tarkka. Om församlingen besöker ett daghem borde man se hur man kan utforma besöket så att det inte innebär utövande av religion utan är givande för hela gruppen.

- Man kan poängtera etik, eller exempelvis vad vänlighet och godhet innebär. Skola och kyrka har länge samverkat, men nu får man se över hur det samarbetet ska se ut i framtiden, säger Tarkka.

Verksamheten ska grunda sig på en pedagogisk grundidé och inte på gamla traditioner anser Tarkka.

Kan man inte be bordsbön i daghemmen då? Om alla är med på det?

- Nej det kan inte vara en del av den dagliga verksamheten. Och det räcker med att ett barn inte deltar, då åsidosätts barnet varje dag, säger Kirsi Tarkka.

Viktigast att lyfta fram barnet

Tarkka säger att i en del kommuner har barnen välsignats i kyrkan i samband med att de börjar förskolan.

- Tänk dig hur det känns för de barn som inte får delta, att de går miste om något mycket viktigt bara för att din familj inte tror som de andra familjerna.

Tarkka säger att om daghemmen väljer att delta i exempelvis julkyrka så ska de barn som inte deltar inte bara sitta i någon liten grupp utan erbjudas likvärdigt program.

- Det viktigaste är att lyfta fram barnet. Barnet ska ställas i centrum och inte behöva känna att det är annorlunda eller inte tillhör gruppen, säger Tarkka.