Hoppa till huvudinnehåll

Ingåföretagare: Centraliserade slamtransporter rövar bort våra jobb

Thomas Lindqvist på traktorstegen.
DegerbyföretagarenThomas Lindqvist ser inga fördelar med centralisering av slamtransporterna. Thomas Lindqvist på traktorstegen. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,avloppsslam,Thomas Lindqvist

Landsbygdsbefolkningen i Västnyland kan vänta sig förändringar beträffande slamtransporterna.

Företagaren Thomas Lindqvist i Degerby i Ingå befarar att en centralisering av slamtransporterna kan innebära slutet för små entreprenörer.

- Det är maffiametoder! Man rövar bort jobb från små entreprenörer, säger Lindqvist.

Han misstänker att stora aktörer skulle konkurrera ut de små transportföretagarna i upphandlingen.

- Det fordras säkert nya lastbilar med miljömotorer och investeringar på kanske upp till en miljon. Sådant är ganska svårt för oss småföretagare, säger Lindqvist.

Avfallsnämnden fattar beslutet

I Ingå tar byggnads- och miljönämnden upp ärendet på tisdag (19.9).

Nämnden ska ge ett utlåtande till Västra Nylands avfallsnämnd (Roskrådet) som slutligen fattar beslut angående slamtransporterna i Västnyland.

Till Västra Nylands avfallsnämnd hör Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Lojo, Vichtis och Högfors.

Ingå representeras i nämnden av Sari Wilhola (Saml) och Ingrid Träskman (SFP).

Ända upp till HFD

Långdansen kring slamtransporterna har flera år på nacken och dessutom en runda via Helsingfors förvaltningsdomstol och Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen fastslog i somras att Västra Nylands avfallsnämnd måste fatta ett nytt beslut om slamtransporterna i Västnyland.

Thomas Lindqvist och Caj Degerholm
Entreprenör Thomas Lindqvist och husägare Caj Degerholm snackar skit, kunde man kanske säga. Thomas Lindqvist och Caj Degerholm Västnyland,Caj Degerholm

I dag ansvarar fastighetsägarna själva för att avloppsbrunnarna töms. Fastighetsägarna kan också själva välja vilken entreprenör han eller hon vill anlita.

En av dem är Degerbybon Caj Degerholm som anlitar just Thomas Lindqvist.

- Jag förstår inte varför man ska ändra på något som fungerar. Det blir säkert mycket dyrare för oss om vi ska anlita någon annan, säger Degerholm vars slutna avloppstank töms ungefär tio gånger om året.

Han uppskattar att entreprenören är lokal och har möjlighet att komma på kort varsel, också då han själv inte är hemma.

Ändringar att vänta?

Om Västra Nylands avloppsnämnd går in för en centralisering av tjänsterna kan fastighetsägare inte längre själva bestämma över tömningen av avloppsslammet.

En av motiveringarna till det är att systemet i dag kan missbrukas. Enligt Ingås miljöchef Patrik Skult har det förekommit att avloppsvatten pumpats ut i naturen.

Skult besvärade sig till förvaltningsdomstolen i frågan för drygt tre år sedan.

Han hänvisade då bland annat till att kommunal skötsel av slamtransporterna är lättare att övervaka och på så sätt bättre för miljön.

Förslaget är centralisering

Skult har nu berett ärendet i Ingås byggnads- och miljönämnd.

Förslaget går ut på att Ingå förordar övergång till kommunalt ordnad transport av slam så fort som möjligt. Beredningen påpekar ändå att slamtömning i glesbygden ofta förutsätter traktor och släp vilket bör beaktas i konkurrensutsättningen.

Byggnads och miljönämnden i Ingå sammanträder på tisdag 19.9.

Läs också