Hoppa till huvudinnehåll

Lärare ska bli bättre på att använda ny teknik i undervisningen

Matilda Mattsson och Anna Wulff lär sig tillsammans.
Matilda Mattsson och Anna Wulff lär sig tillsammans. Matilda Mattsson och Anna Wulff lär sig tillsammans. Vasa övningsskola,Matilda Mattsson

Lärarstuderande vid Åbo Akademi i Vasa ska få lära sig mer om hur ny teknik och digitalisering kan tas in i undervisningen. ÅA har fått 400 000 euro i specialunderstöd från Undervisningsministeriet för att utveckla lärarutbildningen.

Teknik i undervisningen är inget nytt, men utvecklingen går snabbt och ibland kan det vara svårt att veta vad man ska välja att använda i klassrummet.

- Vi har fått mer teknik, kraven har ökat på användningen. Vi lärare har lärt oss mera om hur vi använder tekniken och kanske också hur vi kan använda den på ett sätt som ger oss ett mervärde, säger Anna Wulff som har jobbat som lärare i drygt tio år.

Elev räknar med hjälp av en matematik applikation i sin pekplatta.
Elev räknar med hjälp av en matematik applikation i sin pekplatta. Bild: Yle/Malin Valtonen matematik applikation

Wulffs första möte med digitaliseringen var för flera år sedan när hon jobbade med ett projekt som hette intelligent på tangent, där eleverna lärde sig läsa genom att skriva på dator.

- Före det projektet var jag väldigt skeptisk eftersom jag vill att vi ska vara ute och röra på oss. Nu använder jag gärna digitala hjälpmedel när det hjälper oss vidare i utvecklingen, säger Wulff.

Digital portfölj

Hon betonar att tekniken inte ska ersätta traditionella hjälpmedel utan användas när de är bättre än de gamla. Hon berättar att när eleverna jobbar med texter är tekniken bra att använda.

- Vi använder en digital portfölj där eleverna sparar sina uppgifter. Vi kan gå tillbaka och se hur de har utvecklats. Föräldrarna kan också se den så vi kan diskutera tillsammans, säger Wulff.

Bernt Klockars är rektor vid Vasa övningsskola och enligt honom gäller digitaliseringen inte bara undervisningen i skolan utan också elevernas framtid.

Bernt Klockars är rektor vid Vasa övningsskola.
Bernt Klockars Bernt Klockars är rektor vid Vasa övningsskola. Bild: Yle/Anna Ruda Vasa övningsskola,bernt klockars

- Det är nog väldigt viktigt. Det kan ju inte vara så att skolan är en isolerad företeelse i samhället. I dag behöver man digitala verktyg på alla arbetsplatser, säger Klockars.

Använda det som lämpar sig bäst

Alexander Holmberg har studerat till lärare i fem år vid pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. Han ska få sin examen i vår och han dömer inte ut penna och papper.

Alexander Holmberg blir färdig lärare i vår.
Alexander Holmberg Alexander Holmberg blir färdig lärare i vår. Bild: Yle/Anna Ruda alexander holmberg

- Man ska inte använda teknik bara för att använda den. Men om man tycker att den lämpar sig bättre än penna och papper så ska man absolut använda den.

Han ger som exempel att det finns många applikationer som lämpar sig bra för lärandemålen i läroplanen.

- Genom att använda applikationerna inom till exempel matematik lär de sig problemlösningstänkande samtidigt som de lär sig att använda tekniken och vet hur den fungerar.

Botnia Learning Hub

Med det nya projektet Botnia Learning Hub vid Åbo Akademi ska lärarutbildningen utvecklas just med tanke på hur digitaliseringen ska tas med i lärarutbildningen.

Förutom lärarutbildningen, lärarfortbildningen och experiens lab från Åbo Akademi är också några kommuner med i projektet.

Petri Salo, dekanus för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier berättar att initiativet till projektet kom från kommunerna.

- Det var några bildningsdirektörer som tog kontakt med oss och uttryckte en oro och ett behov av att ta tag i i det här med digitalisering riktigt ordentligt, säger Salo.

Petri Salo är dekanus vid dekanus för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.
Petri Salo Petri Salo är dekanus vid dekanus för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Bild: Yle/Anna Ruda Petri Salo,Åbo Akademi

Varierande nivå

Salo säger att nivån av ny teknik i undervisningen är väldigt varierande i skolorna idag.

- Det är för att vi ska kunna sprida intresset och orientering i det här med digitalisering jämnare i kommuner och i skolor som vi måste arbeta på många nya sätt.

Rädsla för ny teknik

Yvonne Backholm är projektledare och enligt henne är inställningen till digitalisering väldigt kluven bland lärare. Det finns de som är lite rädda för teknik men enligt Backholm är många också väldigt nyfikna.

Yvonne Backhom vid Åbo Akademi.
Yvonne Backholm Yvonne Backhom vid Åbo Akademi. Bild: Yle/Anna Ruda Åbo Akademi,yvonne backholm

- Jag brukar säga att det finns en kreativ nyfikenhet till ny teknologi. Vad kunde det här vara, vad kan vi göra med det, säger Backholm.

Hon tar som exempel hur man kan använda tekniken förstärkt verklighet i undervisningen och visa eleverna de möjligheter som finns och öppna upp elevernas tankebanor kring hur framtidens arbetsliv kommer att se ut.

Mer än en läsplatta

Enligt Backholm är digitalisering mer än en läsplatta.

- Det handlar om att samhället förändras i grunden. Sättet vi arbetar, sättet vi kommunicerar, sättet vi lär oss och hur våra framtida yrkesbilder kommer att se ut. Det är nog ett paradigmskifte, säger Backholm.

Den stora frågan är hur man vid Åbo Akademi ska veta vilken del av den nya tekniken som är här för att stanna och vad de ska lära ut till lärarna.

- Det finns mycket forskning kring vilka teknologier som finns runt hörnet och hur man tror att de kommer att användas och vi stöder oss på den forskningen. Dessutom är vi tvungna att försöka vara snabba att ändra oss om vi märker att vi har gjort fel, säger Backholm.

Pengar från ministeriet

För projektet har ÅA fått 400 000 euro i specialunderstöd från Undervisningsministeriet för att utveckla lärarutbildningen

- Vi är väldigt glada och stolta över att vi lyckades i konkurrensen. Att vi lyckades föra fram idén, modellen och tanken vi har, säger Salo.

Projektet ska avslutas i slutet av 2019 och då är det meningen att lärarstuderandena ska vara mera intresserade av digitaliseringen och ha mer kunskap om den.

Aktivt samarbete

Verksamma lärare ska ha ett aktivt samarbete med lärarutbildningen, i skolorna ska man dra större nytta av de lärare som redan är insatta i digitaliseringen och deras kunskap ska spridas. Det ska också finnas modeller för hur man arbetar med digitaliseringen i utbildningen.

- Det finns ju en del fortbildningar som jag har deltagit i. På skolan finns tutorlärare som också hjälper till. Dessutom finns det mycket att lära sig av på internet och där är jag ganska aktiv, säger Wulff.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten