Hoppa till huvudinnehåll

Pekkarinen: För tidigt att säga om ett lobbyistregister behövs

Mauri Pekkarinen var inrikesminister 1991
Pekkarinen efterlyser klara spelregler. Mauri Pekkarinen var inrikesminister 1991 Bild: YLE Mauri Pekkarinen

Riksdagens kanslikommission beslöt på torsdagen att riksdagens nuvarande praxis gällande besökarlistornas offentlighet är bra. Men med utredning om ett lobbyistregister vill man ändå bygga upp klara spelregler för den del av lobbandet som sker i riksdagen.

Riksdagens vice talman, Centerns Mauri Pekkarinen påminner om att varje expert som besöker de olika utskotten redan nu blir bokförda i riksdagens betänkanden.

Det är ett tjänstefel ifall de inte blir bokförda. Men det lobbas på många olika ställen.― Mauri Pekkarinen

- Det är ett tjänstefel ifall de inte blir bokförda. Men det lobbas på många olika ställen. Ifall vi får in i ett register den del av lobbningen som sker i riksdagen kan det kanske till en liten del hjälpa oss att få en lite klarare bild av vem som lobbar och vem som blir lobbad.

Behövs det alltså ett lobbyistregister i Finland?

- Jag vill inte ännu säga något slutgiltigt. Utredningsarbetet med erfarenheter från övriga världen, våra möjligheter att bygga upp ett eget, och hur mycket ett sådant skulle hjälpa vet vi först efter att utredningen är gjord.

Följer riksdagen högsta förvaltningsdomstolens beslut, då man just nu dagligen förstör besökarlistorna?

- Naturligtvis, högsta förvaltningsdomstolen gjorde ett beslut som gällde den praxis som gällde under åren 2015 och 2016. Då hade polisen tillsammans med vårt tjänstemannamaskineri beslutat att förvara informationen i ett års tid om de personer som besöker riksdagen. Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att den informationen är offentlig, och riksdagen följer det beslutet noggrant.

Under våren 2017 framgick det att polisen inte längre behöver den informationen. Efter det beslöt riksdagens tjänstemannaledning att det inte finns ett behov att spara dessa listor längre än en dag.

Ser det ut så för utomstående?

- Förhoppningsvis gör det så, eftersom vi följer beslutet punktligt. Under våren 2017 framgick det att polisen inte längre behöver den informationen. Efter det beslöt riksdagens tjänstemannaledning att det inte finns ett behov att spara dessa listor längre än en dag. Efter det förstörs de.

En viktig aspekt är också integritetsskyddet. Om du exempelvis för hit en flykting som fått ett negativt asylbeslut är frågan om det är nödvändigt att uppgifterna finns i flera år.

Vänsterförbundet vill ha ett lobbyistregister

Pekkarinen påminner också om att riksdagens kanslikommission var enhällig i sitt beslut i våras, och att även Vänsterförbundets representant stod bakom beslutet. Vänsterförbundets ordförande Li Andersson är ändå inte imponerad av hur besökarfrågan skötts i riksdagen.

- Jag tycker riksdagens förfarande har varit lite konstigt. Jag tycker den signal vi borde ge utåt är att riksdagen borde gå i bräschen för öppenhet och genomskinlighet, säger Andersson.

Jag tycker den signal vi borde ge utåt är att riksdagen borde gå i bräschen för öppenhet och genomskinlighet.― Li Andersson

- Det finns ett allmänt intresse i att folk vet vilken typ av lobbyister som besöker riksdagsmän och partier, så jag hoppas nog att man kommer fram till något som ökar öppenheten.

-Vilka saker borde noggrant utredas?

- Vänsterförbundet har ställt sig positivt till lobbyistregister i Finland. Då vi ändå har en hel del organisationer och institutioner med en uttalad agenda, och använder resurser till att påverka beslutsfattare och lagstiftning behövs en öppenhet och möjlighet att kontrollera vilka dessa instanser är och hur ofta de besöker oss.

Utredningen inleds omedelbart

Utredningen inleds omedelbart, men förste vice talman Pekkarinen vågar sig inte på en gissning när utredningen i besökarfrågan blir färdig. Ändå förhåller han sig försiktigt optimistiskt till tanken på att upprätta någon form av lobbyistregister.

- För den del som det sker lobbning i riksdagen kan det vara bra att någon form av registrering upprättas. Det är bra för den så kallade lobbyisten, som vet att han rör sig här i tillåtna ärenden. Det går att kontrollera med registret, säger Pekkarinen.

- Men det är också bra för riksdagsledamoten som tar emot någon som vill berätta något. Då vet riksdagsledamoten att detta är ett förfarande med klara spelregler. Nu ska vi försöka bygga upp dessa spelregler.

Läs mera:

Tjänstemän låter förstöra riksdagens besökarlistor - trots att HFD har beslutat att de är offentliga

Uppgifter om riksdagens besökare är offentliga, har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast. Men efter HFD-beslutet låter riksdagens kansli förstöra uppgifterna automatiskt varje dag. I praktiken är det nu omöjligt att få insyn i vem som besöker riksdagen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes