Hoppa till huvudinnehåll

Placerade barn och unga har det tuffare än andra – skillnaden till dem som bor hemma är stor

Barn på skolgård.
Barn på skolgård. Bild: Mostphotos barn (familjemedlemmar),skolan (fenomen),mobbning,våld,skolgård,pojkar

För första gången har forskningsresultat om hur barn och ungdomar i Finland själva ser på sitt välbefinnande publicerats.

Resultaten visar på stora skillnader mellan de barn som är placerade jämfört med dem som bor med en eller två föräldrar.

Forskningen är en del av den Skolbarometer som publicerades på torsdagen.

Stora skillnader i bakgrund

Institutet för hälsa och välfärd har undersökt placerade barn i fjärde och femte klass med barn som bor hemma och åttondeklassare och niondelklassare som är placerade respektive bor med en förälder eller två.

4 - 5. klass8-9. klass
PlaceradeMed förälderPlaceradeMed förälder
Antal (N)35186 00270568 640
Mammans utbildning, hög ej uppgej uppg1941
Förälder arbetslös det gångna åretej uppgej uppg6131
Skolbyte det senaste året287284
Föräldrarnas skilsmässa21 6124
Egen allvarlig sjukdom eller motsvarande94196
Familjemedlems/ anhörigs sjukdom eller död30223422

Resultaten visar på stora skillnader. Till exempel har mamman till placerade ungdomar i åttonde och nionde klass i 19 procent av fallen högre utbildning medan andelen för ungdomar som bor med sina föräldrar är 41 procent.

Placerade barn och ungdomar har också oftare bytt skola och upplevt föräldrarnas skilsmässa.

Placerade ungdomar tampas ofta (19 procent) med en långvarig sjukdom eller hälsoproblem medan bara 6 procent av de ungdomar som bor hemma tycker att de har svag hälsa.

Mobbning och våld förekommer oftare

Ungefär vart sjätte barn och ung som har placerats har upplevt mobbning varje vecka, och många av dem har också själva mobbat andra.

Nästan hälften av de placerade åtta- och niondeklassarna säger att de har upplevt diskriminerande mobbning i skolan eller på fritiden (45 procent).

Bara hälften så många unga som bor hemma har upplevt samma sak.

Gruppen placerade utsätts också betydligt oftare för fysiskt och sexuellt våld än de barn och unga som bor i sin hemmiljö.

Grafik med uppgifter om omplacerade barn.
Grafik med uppgifter om omplacerade barn. Grafik

Placerade ungdomar fick bättre psykologhjälp

Undersökningen gav också ett litet överraskande resultat - på en punkt rapporterade de placerade ungdomarna att de hade det bättre än de ungdomar som bodde hemma.

Av de åttonde- och niondeklassare som bodde med en förälder eller två ansåg 31 procent att de inte fått stöd eller hjälp av skolpsykologen det senaste året, även om hjälpen hade behövts.

Av de placerade ungdomarna ansåg bara 22 procent att de inte hade fått den psykologhjälp de behövde.

Vad göra?

Forskarna sammanfattar med att säga att de barn och ungdomar som är placerade ofta känner sig ensamma.

De löper en större risk att mobbas och känner sig diskriminerade och åsidosatta.

En fråga för framtiden är att hur ta tag i den här ensamheten och hur få bukt med andan i skolan och klassen.

Vuxna som är i kontakt med de här barnen och ungdomarna uppmanas att aktivt ta upp upplevelser av våld.

Skolan är en viktig gemenskap för barnen och också där bör barnens välbefinnande byggas upp - social- och hälsovården klarar det inte ensam betonar forskarna.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes