Hoppa till huvudinnehåll

Vården i Kimitoöns kommun står inför omöjlig uppgift - ska spara 2 miljoner euro

Ingången till Kimito hälsostation.
Var ska man spara för att klara sparkravet på två miljoner euro? Ingången till Kimito hälsostation. Bild: Yle/Monica Forssell dörrar,Kimitoön (kommun),kimito hälsocentral

Budgetramarna för Kimitoöns kommun är bister läsning för förtroendevalda som sitter i kommunens omsorgsnämnd.

De står inför uppgiften att försöka hitta sätt att spara två miljoner inom vård och omsorg.

Omsorgschef Maria Wallin säger att det kommer att bli svårt.

- Det är inte omöjligt att minska något på våra utgifter, men det blir väldigt svårt att uppnå två miljoner euro, säger Wallin.

Kvinna med glasögon.
Maria Wallin är omsorgschef i Kimitoöns kommun. Kvinna med glasögon. Bild: Yle/Monica Forssell maria wallin

Budgeten för i år 2017 ger omsorgssidan en slutsumma på 27 137 460 euro. Nästa år ska man klara sig med 25 199 700 euro.

Det innebär en minskning på 1 937 760 euro, alltså knappt två miljoner euro.

- Specialsjukvården är en stor utgiftspost för oss, och har vi tur så kanske där finns något vi kunde spara in på, funderar Wallin.

- Men det är utgifter vi inte kan påverka på förhand och hur det går får vi veta först när året är slut, konstaterar Wallin.

Niklas Guseff, Kimitoön
Niklas Guseff ska hitta inbesparingar på en miljon euro. Niklas Guseff, Kimitoön Bild: Yle/ AG Karlsson niklas guseff

Omsorgsnämndens ordförande Niklas Guseff (Svenska folkpartiet) säger att det är helt orealistiskt att spara två miljoner.

- Vi måste ju göra upp en realistisk budget. Att Dalsbruks hälsocentralsjukhus stängs sparar pengar, och vi hoppas kunna spara på specialsjukvårdskostnaderna, säger Guseff.

- I bästa fall kan vi spara en miljon. Inte mer, säger Guseff.

Äldre personer samlade på en gård.
Vård och omsorg kostar - hur spara två miljoner? Äldre personer samlade på en gård. Bild: Yle/Monica Forssell äldre,almahemmet

Enligt Wallin är orsaken till inbesparingskravet i budgeten för år 2018 den att budgeten ska följa bokslutet från år 2016. År 2016 kostade vård och omsorg 25 944 500 euro för Kimitoöns kommun.

Så här går arbetet med budgeten vidare

Den 3–4 oktober möts fullmäktige till ett budgetseminarium för att detaljerat gå igenom budgeten.

Den 17 oktober ska omsorgsnämnden diskutera konkreta siffror och hur man kunde nå sparkravet.

Efter det ska kommunstyrelsen behandla budgeten i två omgångar i november. Det slutliga beslutet om budgeten fattas av fullmäktige den 11 december.

Kommunstyrelsen slog fast budgetramarna i augusti

På kommunstyrelsemötet den 28 augusti där kommunstyrelsen slog fast budgetramarna för år 2018 gick man i stora drag igenom budgeten.

I beredningen till det mötet kommer det fram att Kimitoöns kommun sannolikt får 20,98 miljoner euro i statsandelar år 2018. Det är 1,3 miljoner euro mindre än år 2017.

ÅUCS T-sjukhus
Specialsjukvård kostar mycket och kan medföra stora variationer i vårdkostnaderna i en liten kommun. ÅUCS T-sjukhus Bild: Yle/Linus Hoffman åucs t-sjukhus

Kimitoöns kommun förväntar sig också få in drygt 500 000 euro mer i skatt jämfört med budgeten för år 2017.

I beredningen skriver förvaltningschef Erika Strandberg bland annat också att för omsorgens del har man i budgeten beaktat att det finns ett inbesparingskrav på 700 000 euro.

Den här inbesparingen kommer sig av att hälsocentralsjukhuset i Dalsbruk stängs. Det ska spara både personal- och driftskostnader.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland