Hoppa till huvudinnehåll

Interna konflikter och ojämlikhet oroar de unga

Nuorten miesten paljaat nilkat
Nuorten miesten paljaat nilkat Bild: Henrietta Hassinen / Yle ungdomskultur,ungdomsarbetslöshet,ungdomspolitik,ungdom (skede),ungdomar,mode

Interna konflikter och en ökad ojämlikhet är större hot mot vår säkerhet än yttre hot.

Det här anser de unga vars åsikter om säkerhetshoten utretts av Jarmo Limnéll, professor i cybersäkerhet vid Aalto-universitetet.

- Det är väldigt viktigt att bevara Finland som ett likvärdigt och jämlikt förtroendesamhälle så att de unga känner sig motiverade att försvara samhället.

- Berättelsen om Vinterkriget är inte längre ett tillräckligt kraftigt motiv.

- Om vi är eniga så klarar vi oss nog, oberoende av vad vi utmanas av utifrån. Men om vi inte kan komma överens sinsemellan så får de yttre hoten en helt annan tyngd. Så här tänker de unga, säger Limnéll sammanfattande om resultaten i forskningen.

Kvinnorna vill delta

Limnéll har undersökt de ungas attityder tillsammans med Jari Rantapelkonen, doktor i krigsvetenskap.

Limnéll säger att det visade sig förekomma klara regionala skillnader i vilka frågor som oroar de unga.

De unga i huvudstadsregionen oroar sig för en utveckling där allt fler slås ut och ojämlikheten ökar.

I västra Finland oroar sig de unga för invandring och terrorism. I öst ser många Ryssland som ett farligt hot och i norr är de unga oroade över tillgängligheten till säkerhetsmyndigheter.

Det finns också vissa könsaspekter.

- Många unga kvinnor säger att de vill ha en större roll i att trygga säkerheten i Finland, säger Limnéll.

Han håller med de unga kvinnorna om att säkerhetsdebatten ofta förts ur ett ganska manligt perspektiv.

- I stället för att underskatta kvinnornas intresse eller tysta ned dem borde man fundera på metoder för hur det kvinnliga deltagandet kan utökas.

Med det efterlyser inte Limnéll en obligatorisk värnplikt för kvinnor, utan exempelvis kurser i cybersäkerhet och andra metoder för hur man kan förbereda sig.

- Vi har inte råd att underskatta eller stänga ute en enda finländare ur säkerhetsdebatten, oberoende av om det är en man eller en kvinna.

Alla kan bidra

Mediernas roll i sammanhanget väcker också frågor bland de unga. Varför får bluffmedier alls existera, frågar sig vissa.

Men Limnéll påminner om att det här är en fråga där alla kan dra sitt strå till stacken.

- Om varenda en av oss agerar ansvarsfullt på nätet så sprider det sig runt landet. Alla bidrar till säkerheten.

Och om allt prat om säkerhet och säkerhetshot känns som överdrivet uppviglande till rädsla, så har Limnéll ett svar på kritiken.

- Trygghet är ett grundläggande behov genast efter mat, dryck och skydd. Det handlar om grundläggande frågor som berör varje finländare, oberoende av om man vill det eller inte.

FNB

Läs också