Hoppa till huvudinnehåll

Världens ledande avfallsimportör Kina gör en helomvändning

Avfall som har dumpats längs en flod i staden Qingdao i Kina
Avfall som har dumpats längs kusten i staden Qingdao i Kina Avfall som har dumpats längs en flod i staden Qingdao i Kina Bild: EPA / Wu Hong Kina,avfallshantering

Tiotals pråmar lastade med pappersavfall ligger som bäst för ankar i en av Hongkongs hamnar. På torra land har flera ton använt papper staplats i högar som täcker en stor del av hamnområdet.

Det var meningen att pappret skulle skeppas till Kina för återanvändning. I början av september slutade alla kinesiska hamnar ändå plötsligt att ta emot pappersavfall.

- Vi kan inte längre samla in använda pappersprodukter. Ifall regeringen inte hittar på en lösning översvämmas Hongkong snart av papper, varnar en förening som representerar företag som sköter Hongkongs bristfälliga återanvändning.

Överraskande förbud efter år av kritik

Kinas miljöministerium meddelade i somras att all import av 24 olika typer av avfall förbjuds från och med nästa årsskifte. Av okänd anledning har importen av pappersavfall i praktiken stoppats redan nu.

Det är frågan om en helomvändning. Kina har varit den klart största importören av avfall i världen, och i fjol tog landet emot nästan 50 miljoner ton skrot.

I och med att avfallet återanvänds har miljöministeriet hittills tillåtit importen. I Kina har det länge rått en brist på flera olika metaller, papper och plast, så det har funnits en stor efterfrågan på de återanvända produkterna.

Ett fartyg med giftigt elskrot på väg från USA till Kina
Greenpeaces aktion mot ett fartyg från USA med giftigt elskrot, på väg mot Guangdongprovinsen Ett fartyg med giftigt elskrot på väg från USA till Kina Bild: EPA / Tom Fallowfield Kina,avfallshantering

Prisad film avslöjar hur skadlig avfallshanteringen är

Kinesiska experter har i flera år varnat för att avfallsimporten är skadlig både för miljön och för människorna som verkställer återvinningen.

Förr struntade miljöministeriet i varningarna, men en ny dokumentärfilm om problematiken förmodas ha fått det att ändra åsikt.

Filmen "Plastkina" visar att återvinningen ofta utförs i primitiva och hälsovådliga förhållanden i avlägsna och fattiga trakter. Det framkommer också att anläggningarna smutsar ned vattendragen och den omgivande åkermarken.

- Vi kineser äcklas av alla de problem som det utländska avfallet ger upphov till. Importen måste stoppas, konstaterade en talesman för miljöministeriet efter att filmen hade fått ett pris under den amerikanska filmfestivalen Sundance i januari.

Smuggling som bryter mot importstoppet

Importförbudet väntas ändå bara delvis ha önskad effekt. Återvinningen är så lönsam att det befaras att många företag går in för att smuggla utländskt avfall i fortsättningen.

Smuggling äger redan rum. Till exempel påträffade tullen i den sydostliga hamnstaden Xiamen i mars ett parti smugglade använda plastprodukter som sammanlagt vägde mer än 2 000 ton.

- Smugglat avfall ger upphov till ännu värre skadegörelse än det som har importerats lagligt till Kina. Företag som går olagligt till väga struntar också i miljö- och andra föreskrifter, kommenterade Jiang Jiangguo, professor i ekologi vid det ansedda universitetet Tsinghua i Peking.

Gästarbetare plockar importerad elskrot i bitar i Guangdong provinsen i Kina
Gästarbetare plockar isär importerad elskrot i Guangdongprovinsen i Kina Gästarbetare plockar importerad elskrot i bitar i Guangdong provinsen i Kina Bild: EPA / Alex Hofford Kina,avfallshantering

Också Hongkong har skeppat sitt avfall vidare

Kina har länge importerat avfall från många västländer. De största exportörerna har varit USA och det autonoma Hongkong som betraktas som en separat tullregion.

Med tanke på att Hongkong är en modern och välmående plats fungerar återvinningen skamligt dåligt. Företagen som sköter den nöjer sig med att pressa ihop det insamlade materialet och sedan skeppa det till olika kinesiska hamnar.

Importförbudet sätter punkt på den verksamheten. Företagen försöker därför nu hitta andra länder som går med på att köpa avfallet.

Läget anses vara kritiskt. Mer och mer använt papper, plast och textilier måste förmodlingen i fortsättningen dumpas i Hongkongs tre avstjälpningsplatser som alla redan är överbelastade.

Läs också