Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsgrupp: Inget tak för skarvförekomst i Österbotten

Skarvsamhälle
Arkivbild: Skarvsamhälle Skarvsamhälle Bild: Finlands miljöcentral/Seppo Knuuttila skarvsamhälle

Det blev inget tak för förekomsten av skarv i Österbotten. Den regionala skarvarbetsgruppen var inte heller enig i sina slutsatser som i detalj presenteras först om ett par veckor.

Den brett sammansatta arbetsgruppen avslutade sitt arbete på måndagen. Det som återstår är en del tekniska finslipningar av texter och kartmaterial.

Presentationen av detaljerna i arbetet kommer att ske först den 2 oktober, bland annat på grund av svårigheter att hitta gemensamt lämpligt datum vid ett tidigare tillfälle.

Rapporten godkändes men avvikande åsikter förekom

Vincent Westberg från NTM-centralen har varit ordförande för arbetsgruppen.

Han betecknar arbetet i gruppen som positivt även om avvikande åsikter noterades till protokollet. Det är svårt att nå total samsyn i komplicerade frågor säger Westberg.

Biolog Vincent Westberg
Vincent Westberg Biolog Vincent Westberg Bild: Yle/Sarah Karjalainen Österbotten,Vasa,westberg

- Planen är tänkt att fungera som ett underlag för ansökan om undantagstillstånd för att minska på skarvbeståndet i Österbotten, den ger inte fria händer för åtgärder, säger Vincent Westberg.

- I planen finns en omfattande avdelning med fem exempelområden där undantagskriterierna och åtgärderna finns listade.

Inget tak för skarvbeståndet i Österbotten

I arbetsgruppen diskuterades ett tak för skarvbeståndet i Österbotten men det här blev inte slutresultatet av gruppens arbete.

- Det finns i rapporten inte något tak på hur många skarvar det får finnas i Österbotten, till det behövs först en nationell plan för skarven, säger Vincent Westberg.

Organisationen Natur och Miljö motsätter sig också att man sätter ett tak för antalet skarvar som borde få finnas i Österbotten.

- Vi ville istället fokusera på enskilda pilotområden. Det är inte motiverat i det här skedet med ett generellt tak i Österbotten, säger verksamhetsledaren Bernt Nordman.

Bernt Nordman, viceordförande för utbildningsnämndens svenska sektion i Helsingfors.
Bernt Nordman Bernt Nordman, viceordförande för utbildningsnämndens svenska sektion i Helsingfors. Bild: Yle/Helena von Alfthan bernt nordman

Avvikande åsikt

Natur och Miljö lämnade in avvikande åsikt till protokollet men varken Bernt Nordman eller Vincent Westberg vill gå in på några detaljer i själva planen eller i de frågor där man är oeniga i arbetsgruppen.

Arbetsgruppens medlemmar kom överens om att detaljerna i planen gemensamt presenteras vid en pressinformation den 2 oktober.