Hoppa till huvudinnehåll

Konkurrensverket synar mer detaljerat S-gruppens köp av Stockmanns matavdelning

Matavdelningen i Stockmanns Helsingforsvaruhus.
Matavdelningen i Stockmanns Helsingforsvaruhus. Matavdelningen i Stockmanns Helsingforsvaruhus. Bild: Lehtikuva Stockmann,varuhus,Livsmedelsaffärer och supermarketer

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) kommer att utreda mer detaljerat vilka konkurrenseffekter sammanslagningen mellan S-gruppen och Stockmanns delikatessavdelning får.

KKV bedömer i sin första utvärdering att affären kan få skadliga följder för konkurrensen på marknaden för dagligvaror.

Verket anser att det är befogat att utreda affären mera i detalj.

KKV kommer att reda ut om sammanslagningen väsentligen förhindrar en effektiv konkurrens på marknaden i Finland.

Det finns sex Delikatessen-butiker i Stockmanns varuhus runtom i landet.

Affären kan godkännas, justeras eller förkastas

KKV kan vid sin fortsatta behandling godkänna affären som sådan eller slå fast villkor för godkännande. Det är också möjligt att föreslå att marknadsdomstolen förbjuder genomförandet av affären.

Den fortsatta behandlingen av ärendet får enligt konkurrenslagen pågå i högst tre månader.

I KKV:s utslag ingår också parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna avlägsnats - det vill säga om ungefär två veckor.

Stora företagsförvärv övervakas

KKV har i uppgift bland annat att ingripa mot företagsförvärv om de överskrider vissa omsättningsgränser, och om de väsentligt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en betydande del av marknaden.

Ett företagsförvärv ska anmälas till Konkurrens- och konsumentverket om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och om minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro.

Läs mera:

Stockmann Tavaratalo Helsingissä

Stockmann säljer Delikatessen till S-gruppen

Varuhuset Stockmann säljer sina mataffärer i Finland till S-gruppen för 27 miljoner euro. Affären måste också godkännas av konkurrensmyndigheterna. Stockmanns vd säger att man inte har lyckats få delikatessen vinstbringande.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes